Beleidsplan

 

De vakkundige redactieleden en vrijwilligers zijn individueel verantwoordelijk voor de inhoud en de strekking van publicaties. Het bestuur of LOVER als organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van publicaties.

Door regelmatige publicaties op de website, Facebook en Twitter wil LOVER de komende jaren blijven bouwen aan een sterke online gemeenschap. Daarnaast wil LOVER de komende jaren bijeenkomsten organiseren. Sinds 2015 bestaat een werkgroep voor de organisatie van verschillende activiteiten, zoals lezingen en debatten. Hiervoor streeft LOVER ernaar samenwerkingsverbanden op te zetten met andere organisaties.

Op de lange termijn wil LOVER inkomsten genereren om op die manier te kunnen investeren in activiteiten. Als organisatie zonder winstoogmerk streeft LOVER ernaar volledig te draaien op donaties of andere derde geldstromen.

Inkomsten

LOVER haalt inkomsten uit donateursgelden, de verkoop van een aantal producten (LOVERtas, LOVERboek).

De inkomsten van LOVER worden gebruikt om het voortbestaan van de stichting te waarborgen. Momenteel uit dit zich in de aanstelling van een freelance internetcoördinator, het onderhoud van de website en reiskostenvergoedingen van redactie- en bestuursleden.

Beloningsbeleid: LOVER hanteert een reiskostenvergoeding voor haar auteurs, redacteurs en bestuursleden. Daarnaast werkt LOVER sinds oktober 2013 met een freelance internetcoördinator (0,25 fte) die een marktconforme vergoeding krijgt.