Baas in eigen buik, maar hoe lang nog?

Baas in eigen buik, maar hoe lang nog?

Baas in eigen buik, maar hoe lang nog...

Wat hebben het boerkaverbod en de anti-abortuslobby met elkaar gemeen? Ze gaan beide over het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Verworvenheden waar hele generaties feministen zo hard voor gestreden hebben, staan steeds meer onder druk. Restrictieve regelgeving verschuilt zich echter achter andere afwegingen,  • Verder