Holland Festival
Holland Festival
Van stenciltje tot web-presence></a><a href=

Van stenciltje tot web-presence

Van stenciltje tot web-presence

Door onze T-shirtcampagne en de rubriek ‘This is what a feminist looks like’ weten we nu wel hoe een feminist (m/v) er uitziet, maar hoe ziet een feministisch blad er uit? En moet je eigenlijk vrouw of feminist zijn om dat vorm te geven? Het tijdschrift LOVER kent een rijke vormgevingsgeschiedenis. Die is tastbaar aanwezig als een prachtige schat – 37 jaargangen LOVER – in het archief van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Janiek Kistemaker gaat op zoek naar de verhalen erachter. • Verder
Janiek Kistemaker  •  20 nov 2011
weigerambtenarenbillen></a><a href=

weigerambtenarenbillen

weigerambtenarenbillen

"Als verpleegkundige/verzorgende heb ik als uitgangspunt dat iedere zorgvrager recht heeft op zorg.Dat betekent met name• dat etnische afkomst, nationaliteit, cultuur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaaleconomische status, lichamelijke of verstandelijke beperking, aard van de gezondheidsproblemen, levensstijl niet van belang zijn voor de vraag of iemand zorg krijgt• dat ik iedere zorgvrager en zijn naasten met hetzelfde respect tegemoet treed."Dat las ik vanmorgen in de Nationale Beroepscode voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Vlak voor mij op de houten vloer lag mijn zaterdagkrant, Trouw, met op de voorpagina het bericht dat het huidige kabinet zich achter de zogeheten ‘weigerambtenaren’ opstelt. En opeens werd ik bestormd door allerlei vragen. Ethische vragen. • Verder
Janiek Kistemaker  •  16 okt 2011
Emancipatie en geluk></a><a href=

Emancipatie en geluk

Emancipatie en geluk

Toen ik onlangs in het LOVER archief aan het graven was, op zoek naar schatten, vond ik het volgende juweeltje:“Wat wij, die al vrouw waren, van een transseksueel die “erbij komt” zouden willen, is natuurlijk iets heel anders (c.q. dan een stereotype van vrouwelijkheid belichamen, JK): wij zouden willen dat zij alle voordelen van haar talent, haar know-how, haar leven in de gesloten mannenwereld van de Engelse journalistiek zou combineren met haar nieuwe status als vrouw en zo als uitdagend voorbeeld ons zou voorgaan. Ook al is het onverdraagzaam en kinderachtig zoiets van iemand te verlangen – dat verlangen bestaat. Dat betékent iets, dat dat bestaat. Het betekent dat de emancipatie nog zo ver weg is dat er behoefte bestaat aan voorbeelden; desnoods aan het andere mensen dwangmatig verplichten dat voorbeeld te zijn. Jan Morris is veel te eigenzinnig en te zeer getekend door haar cultuur om zich daar iets van aan te trekken. Ongetwijfeld tot haar eigen geluk en emancipatie.”  (1) • Verder
Janiek Kistemaker  •  12 jun 2011
‘Hier doen we het voor!’></a><a href=

‘Hier doen we het voor!’

‘Hier doen we het voor!’

Toen Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis, afgelopen dinsdag het project FRAGEN lanceerde, bleek dat het feminisme allesbehalve passé is. Feministen uit drie generaties waren bij elkaar gekomen om de betekenis van spraakmakende teksten uit het verleden te bespreken en te vieren dat die zichtbaar in ons midden blijven. Het was vooral een feest van herkenning, over allerlei grenzen heen. • Verder
Janiek Kistemaker  •  21 mei 2011
TranScreen Filmfestival></a><a href=

TranScreen Filmfestival

TranScreen Filmfestival

Begin juni dit jaar vindt in De Balie het eerste TranScreen Filmfestival plaats. TranScreen presenteert zich nadrukkelijk als voortzetting van het Nederlandse Transgender Filmfestival, dat in het eerste decennium van de 21ste eeuw tweejaarlijks werd georganiseerd door Kam Wai Kui. LOVER sprak met Jiro Ghianni, een van de organisatoren van TranScreen, over visie, dilemma’s en toekomst van transgender cinema. • Verder
Janiek Kistemaker  •  15 mei 2011
Amsterdam SlutWalk></a><a href=

Amsterdam SlutWalk

Amsterdam SlutWalk

Op 24 januari 2011 had een woordvoerder van de politie in Toronto de euvele moed om publiekelijk te beweren dat “vrouwen zouden moeten vermijden zich als een slet te kleden om te voorkomen dat zij slachtoffer van verkrachting worden.” Daarmee legitimeert hij de nog altijd levende mythe dat vrouwen door hun presentatie zelf verantwoordelijk zijn voor het seksuele geweld dat hen overkomt. Terecht heeft deze uitlating de woede en verontwaardiging van vrouwen gewekt. Beginnend met de inmiddels legendarische Toronto SlutWalk (3 april 2011) waait er een storm van protest door de westerse wereld. Ook Amsterdam krijgt een eigen SlutWalk. • Verder
Janiek Kistemaker  •  11 mei 2011
“Dear Woman”></a><a href=

“Dear Woman”

“Dear Woman”

Het staat pas een paar weken op YouTube, maar het is al 350.000 keer bekeken en heeft minstens één krantenkop gehaald. De honderden – vaak negatieve – reacties laten zien dat ze in ieder geval iets raken. Toch hebben ze op facebook al bijna 9000 ‘people who like this”. Onder middelbare scholieren begint het filmpje te circuleren als ‘hilarisch’. Wat bezielt de mannen van “A Manifesto for Conscious Men”? • Verder
Janiek Kistemaker  •  12 apr 2011
Feminisme en toegankelijkheid></a><a href=

Feminisme en toegankelijkheid

Feminisme en toegankelijkheid

Sinds de legendarische Judith Butler in 1998 de ''Bad Writing Award' van het tijdschrift Philosophy and Literature kreeg, lijkt er weinig veranderd. Tijdens de onlangs in Amsterdam gehouden conferentie over “Sexual Nationalisms” beklaagden organisatoren zich over onbegrip bij de media. Ondertussen werd op het hoogste academisch niveau gediscussieerd over tot dusver nooit gesignaleerde –ismen, waarbij evenwel de emoties rond het spel van macht en uitsluiting hoog opliepen. Zingt het academisch feminisme zich los van de werkelijkheid? • Verder
Janiek Kistemaker  •  16 mrt 2011
Das Ewig-weibliche></a><a href=

Das Ewig-weibliche

Das Ewig-weibliche

  'Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.' Zo klinkt de slotregel van Goethe’s Faust. Wat een wonderlijke paradox! Hoe kan iets dat zozeer ‘beperkt houdbaar‘ is, tegelijkertijd eeuwigheidswaarde bezitten? En wat heeft dat ‘Ewig-Weibliche‘ eigenlijk te betekenen? Met vrouw  • Verder
Janiek Kistemaker  •  26 feb 2011
Seksuele zelfbeschikking is onvermijdelijk></a><a href=

Seksuele zelfbeschikking is onvermijdelijk

Seksuele zelfbeschikking is onvermijd...

Aan de vooravond van de tweedaagse internationale conferentie over Sexual nationalisms die op 27 en 28 januari 2011 wordt georganiseerd door het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality (i.s.m. UvA-Pride) vond in de Amsterdamse Balie een debat plaats over seksueel nationalisme in de multiculturele samenleving. De zaal was afgeladen vol en gespreksleider Jan-Willem Duyvendak zorgde ervoor dat uit het strak gestructureerde programma een bijzonder levendige discussie opbloeide. Een discussie waarin het laatste woord – gelukkig! - nog niet gesproken is. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 jan 2011
De derde sekse></a><a href=

De derde sekse

De derde sekse

De afgelopen dagen kwam een aantal kranten met het korte bericht dat Nepal, met het oog op de komende volkstelling in mei, een derde categorie voor de sekseregistratie in het leven geroepen heeft. Die zou, volgens de berichtgeving, “vooral bedoeld zijn voor transgenders”. Uniek in de wereld, voor velen tot de verbeelding sprekend, en toch klinken in Nederlandse transgender kringen ook kritische geluiden. • Verder
Janiek Kistemaker  •  14 jan 2011
verwende prinsesjes (3)></a><a href=

verwende prinsesjes (3)

verwende prinsesjes (3)

Na een onbedoelde radiostilte pakken we Elma Drayer’s Verwende Prinsesjes weer op. Het zesde hoofdstuk gaat over de recente hype rond de seksualisering of pornoficatie van onze samenleving. Met haar niet te evenaren talent voor het kiezen van het juiste citaat om een publicatie of een wetenschappelijk  • Verder
Janiek Kistemaker  •   2 jan 2011
Aletta’s van nu en straks></a><a href=

Aletta’s van nu en straks

Aletta’s van nu en straks

Gisteravond 2 december vierde Aletta Instituut voor Vrouwengeschiedenis (voorheen het IIAV) haar 75-jarig jubileum. De bijeenkomst in het Cobra-museum te Amstelveen werd bijgewoond door ongeveer tweehonderd genodigden, die een zeer afwisselend programma kregen aangeboden. Wat daarbij het meest opviel was dat geschiedenis voor Aletta niet een zaak is van het verleden, maar van het hier en nu en van de toekomst. Bij deze gelegenheid werd voor het eerst de Aletta van Nu prijs uitgereikt en lanceerde het instituut een nieuw project, Lines into the future. LOVER feliciteert Aletta en biedt een korte impressie van de avond. • Verder
Janiek Kistemaker  •   3 dec 2010
Trots VÉLo en GEËMancipeerdheid></a><a href=

Trots VÉLo en GEËMancipeerdheid

Trots VÉLo en GEËMancipeerdheid

Op zondag 21 november reist een drietal redacteurs van LOVER naar het Hoge Noorden, de bakermat van het Nederlandse socialisme, om de Ferdinand Domela Nieuwenhuis-penning in ontvangst te nemen. Het wordt een middag in het teken van geschiedenis en wel in het bijzonder die van de sociale bewegingen, het socialisme en het feminisme. Aan het eind daarvan ben ik meer dan ooit overtuigd van het belang van een geschiedschrijving die verder gaat dan het inlijsten en vereren van kopstukken en realiseer ik mij weer hoezeer de doelstellingen van LOVER  in de lijn van dit streven liggen. Want, vertelt Prof.Dr. Mineke Bosch in haar lezing, “geschiedenis vertelt ons wie wij zijn”. • Verder
Janiek Kistemaker  •  28 nov 2010
Doe de bechdel test!></a><a href=

Doe de bechdel test!

Doe de bechdel test!

Ooit gehoord van de Amerikaanse strip Dykes To Watch Out For? Of van Alison Bechdel? DTWOF liep van 1983 tot 2008 en beschreef de levens, de liefdes en de politieke activiteit van een zeer diverse groep vrouwen (de meesten waren evenwel lesbisch), die leefden in een middelgrote Amerikaanse stad. In  • Verder
Janiek Kistemaker  •  24 nov 2010
Langoureus verlangen></a><a href=

Langoureus verlangen

Langoureus verlangen

Het IHLIA-plein in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek barstte bijkans uit haar voegen, toen daar op zondag 14 november 2010 de bundel Langoureus Verlangen werd gepresenteerd. Als er gevels en daken rondom hadden gestaan, waren ook die met vrouwen volgepakt geweest. Maar er stonden alleen wat boekenkasten en daar klommen wij niet op, daarvoor was onze liefde voor boeken te groot. Dicht opeengedrongen, reikhalzend en op onze tenen, zaten en stonden wij daar om vooral niets te missen. Want het ging over Anna Blaman, en over het belang van de zichtbaarheid van vrouwenliefde in de literatuur. • Verder
Janiek Kistemaker  •  17 nov 2010
Verwende prinsesjes (2)></a><a href=

Verwende prinsesjes (2)

Verwende prinsesjes (2)

In dit hoofdstuk van Verwende Prinsesjes wast Elma Drayer ons allemaal stevig de oren. Of we nu zijn als die bijstandsmoeder die al achttien jaar de staat als kostwinner heeft of als die hoogopgeleide jonge vrouw die denkt zich meer te kunnen ontplooien door zich in haar hobby’s terug te trekken. Of slechts lid van een samenleving die het als een onaantastbaar vrouwenrecht lijkt te zien dat wij de keuzevrijheid genieten om ons desgewenst tot het aanrecht te beperken. Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk dat wij met ons allen de keuze voor economische afhankelijkheid als het toppunt van vrijheid en een onbetwistbaar recht beschouwen? • Verder
Janiek Kistemaker  •   7 nov 2010
Verwende prinsesjes (1)></a><a href=

Verwende prinsesjes (1)

Verwende prinsesjes (1)

Pas bij de derde boekwinkel hadden ze het en werd het mij als een broodje dat warm uit de oven kwam (“net vanmorgen binnengekomen”) aangereikt: Verwende prinsesjes – Portret van de Nederlandse vrouw van Elma Drayer. Een boek dat bedoeld lijkt om verontrustend te zijn, want Drayer komt  • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 okt 2010
Houdt de haard brandend></a><a href=

Houdt de haard brandend

Houdt de haard brandend

Vorige week trok de Duitse geneesmiddelenfabrikant Boehringer Ingelheim het middel flibanserin terug, dat in 2011 onder de merknaam Girosa op de markt zou komen als remedie tegen libidoproblemen bij vrouwen. In augustus van dit jaar kwam de Australische journalist Ray Moynihan met zijn boek Sex, Lies and Pharmaceuticals. Moynihan werd eerder bekend door Selling Sickness, waarin hij de consequenties van marketing van medicijnen binnen de Westerse wereld blootlegt. In zijn nieuwe boek laat hij zien hoe dit werkt in het geval van de behandeling van ‘female sexual dysfunction’, een aandoening die pas een paar decennia bestaat, maar waarvan de politieke implicaties tot nog toe weinig aandacht kregen. • Verder
Janiek Kistemaker  •  17 okt 2010
Man/vrouw verschillen zijn achterhaald></a><a href=

Man/vrouw verschillen zijn achterhaald

Man/vrouw verschillen zijn achterhaal...

Mag ik even overdrijven? Oké dan: de WOMEN Inc talkshow over de mediahype rond de feminisering van onderwijs en arbeidsmarkt woog in haar eentje op tegen minstens tien televisietalkshows. Twee uur lang en zonder ook maar één enkel moment van verslapping hield Yvonne Zonderop haar tien gasten en een betrokken publiek in de ban van het onderwerp. De vraagstelling luidde: “Vrouwen aan de macht, mannen uit hun kracht?” Na afloop constateerde Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc met tevredenheid dat het ongelijk van de eigen stelling bewezen was. Hoe dat in zijn werk ging? • Verder
Janiek Kistemaker  •  12 okt 2010
Chicks, Kicks and Glory></a><a href=

Chicks, Kicks and Glory

Chicks, Kicks and Glory

Komende winter huisvest Imagine – IC aan het Amsterdamse Bijlmerplein een heel bijzondere tentoonstelling, die zelf weer onderdeel is van een groter project en uitvloeisel van een onderzoek van antropologe Jasmijn Rana. Centraal daarin staan tienermeisjes van Marokkaanse komaf met een onalledaagse passie: kickboksen, en een onbescheiden droom: roem. Wie erheen gaat (doen!) leert de verhalen kennen van sterke jonge meiden die met een bewonderenswaardige onverzettelijkheid, maar vooral met humor en creativiteit de obstakels overwinnen die zij tegenkomen op de weg naar verwezenlijking van hun dromen. Door de heldere en innemende verbeelding in verschillende kunstuitingen krijgen hun ervaringen een betekenis die het persoonlijke op een aanstekelijke manier overstijgt. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 sep 2010
Jasad - het lichaam></a><a href=

Jasad - het lichaam

Jasad - het lichaam

‘Ik ben niet de Hugh Heffner van de Arabische wereld,’ zegt Joumana Haddad in het Turkse magazine Tempo, ‘ik ben veel gevaarlijker.’ Deze maand verschijnt haar nieuwste boek ‘I killed Sheherazade: confessions of an angry Arabic woman’ in maar liefst zes talen. Maar zij is allang wereldberoemd door vanuit Beirout - in het Arabisch - een glossy magazine uit te geven over erotiek en aanverwante onbesproken onderwerpen. Beslist een gedurfde onderneming in een deel van de wereld waar vrouwelijke seksualiteit nog overwegend in termen van mannelijk eigendomsrecht wordt gezien. Wat bezielt deze vrouw en hoe gevaarlijk is zij in werkelijkheid? • Verder
Janiek Kistemaker  •  19 sep 2010
De boezems 'queeren'></a><a href=

De boezems 'queeren'

De boezems 'queeren'

Voor de meeste vrouwen is mastectomie een dreiging waar zij liever niet aan denken. Voor de meeste transmannen is het een bevrijding. Maar hoe is het voor de borsten die dit overkomt? Sinds enige tijd is het mogelijk om vanuit een heel ander perspectief naar borsten te kijken. Conceptueel kunstenaar  • Verder
Janiek Kistemaker  •  14 sep 2010
Vermaledijde zachtheid></a><a href=

Vermaledijde zachtheid

Vermaledijde zachtheid

Als er één vrouwelijke eigenschap is die in de geschiedenis en wereldwijd zo alomtegenwoordig lijkt, dat je haar welhaast universeel zou kunnen noemen, dan is het wel deze: vrouwen krijgen overal de schuld van. De laatste jaren is er een soort publiek debat aan het ontstaan over de rol van vrouwen en zogenaamde vrouwelijke waarden in het openbare leven, waarbij steeds vaker als vanzelfsprekend het woord ‘feminisering’ valt. Overal waar de term opduikt in de titel of eerste alinea van een artikel, is de strekking van wat volgt meteen duidelijk: er gaat iets mis in onze samenleving en dat is aan de toenemende invloed van vrouwen of vrouwelijkheid te wijten. Weerwoord is er weinig, waardoor het soms wel een heksenjacht lijkt. Daarom waagt LOVER’s webredactie een poging aan te tonen dat het hier om dubieuze mythevorming gaat. • Verder
Janiek Kistemaker  •  13 sep 2010
Proudly african & transgender></a><a href=

Proudly african & transgender

Proudly african & transgender

Enige tijd geleden publiceerde LOVER op het blog een interview met kunstenaar Gabrielle Le Roux door Nora Uitterlinden. Dit naar aanleiding van haar activistische kunstproject Proudly African and Transgender. Graag wil LOVER haar lezers erop attenderen dat aan de tentoonstelling van haar portretten in de OB te Amsterdam de mogelijkheid verbonden is om de kunstenaar te ontmoeten en haar te horen vertellen over hoe het is om transgender te zijn in Afrika. • Verder
Janiek Kistemaker  •  11 sep 2010
Gender in de klas></a><a href=

Gender in de klas

Gender in de klas

Afgelopen week lanceerde het Belgische instituuut RoSa (bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies) een nieuwe website: gender in de klas. Daarmee wil zij onderwijzend personeel stimuleren tot het vergroten van ‘genderbewustzijn’ bij zichzelf en de leerlingen. Een lofwaardig initiatief temidden van alle geroep over feminisering van het onderwijs en een teruggrijpen op ‘natuurlijke’ mannelijke waarden en eigenschappen. • Verder
Janiek Kistemaker  •   5 sep 2010
vie de meuf></a><a href=

vie de meuf

vie de meuf

Hoe vaak is het jou al overkomen: dat je een seksistische opmerking toegevoegd kreeg van een man die meende je te moeten herinneren aan wat ‘je plaats is’ of die bezig was zijn eigen plekje op de apenrots veilig te stellen? Sinds half juli dit jaar houdt het Franse feministische netwerk Osez le feminisme een blog draaiende, waarop dagelijks anecdotes verschijnen die laten zien hoe virulent alledaags seksisme en mysogynie nog altijd zijn. Het gaat niet om het grote onrecht, maar om de kleine (en grote) vernederingen die vrouwen dagelijks incasseren. Meestal stilzwijgend – wie loopt graag het risico ook nog eens te horen te krijgen dat feministen geen gevoel voor humor hebben? -, een enkele keer gevolgd door een rake en even vileine repliek. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 aug 2010
ratten en kwartels></a><a href=

ratten en kwartels

ratten en kwartels

Als een wereldvreemde Willie Wortel die in de kelder bij zuster Clivia al jaren onverdroten werkt aan een pilletje waarmee je een slecht mens in een goed mens kunt veranderen, zo zijn wetenschappers al 35 jaar (niet al veel langer?) op zoek naar de oorzaak van homoseksualiteit. Miljoenen aan belastinggeld zijn besteed, duizenden kwartels en ratten gemaltraiteerd in een poging iets te vinden waar niemand op zit te wachten. De nieuwste aflevering van deze treurige saga blijkt een krantenkop waard, maar LOVER’s webredacteur houdt de uitkomsten tegen het licht en lanceert een nieuwe onderzoeksvraag: wat is de oorzaak van deze zinloze zoektocht? • Verder
Janiek Kistemaker  •  29 jul 2010
mannelijk feminisme></a><a href=

mannelijk feminisme

mannelijk feminisme

In augustus 2007 kwam Cisca Dresselhuys in opspraak omdat zij mannen zou weren uit de redactie van Opzij. “Een man kan nooit invoelen wat de feministische levenshouding behelst,” vond zij. De redactie van LOVER denkt daar anders over, blijkens de ondertitel die het tijdschrift voert. De tweede feministische golf, waarbinnen het zo goed als ondenkbaar was dat een man als feminist zou deugen, is allang voorbij. Maar wie weet nog dat ook de eerste golf haar mannelijke aanhangers kende? Het tijdschrift Historica licht er eentje uit en legt hem langs de hedendaagse feministische meetlat. • Verder
Janiek Kistemaker  •  12 jul 2010
Verlies en winst voor twee verloren zoons></a><a href=

Verlies en winst voor twee verloren zoons

Verlies en winst voor twee verloren z...

Voor iemand die transseksueel is, is het verleden vaak een onbetaalde rekening die je op de raarste tijden en plaatsen ziet opduiken. In Prodigal Sons probeert regisseur Kimberley Reed met een deel van die rekening in het reine te komen. De documentaire sluit in haar manier van filmen zo naadloos aan bij de super 8 filmfragmenten uit de 70-er jaren, dat het lijkt alsof je als kijker naast de hoofdpersonen op de bank zit en door het familie-album bladert. Zo neem je deel aan een reis, die niet nalaat je te raken. • Verder
Janiek Kistemaker  •   7 mei 2010
The Hoerengracht></a><a href=

The Hoerengracht

The Hoerengracht

De komende gedrukte LOVER zal voor een belangrijk deel gewijd zijn aan de betaalde liefde, dat wil zeggen: sekswerk. Sekswerk is ook het onderwerp van een tijdelijke tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum, dat het omvangrijke kunstwerk The Hoerengracht van Edward Kienholz en Nancy Reddin Kienholz naar Amsterdam heeft gehaald. • Verder
Janiek Kistemaker  •   5 apr 2010
Queeristan 2010></a><a href=

Queeristan 2010

Queeristan 2010

In Google Maps zul je het niet vinden en ook een ouderwets rondje googelen brengt je niet meteen op een concreet spoor, maar Queeristan betaat wel degelijk. Afgelopen weekend paste het binnen de muren van een Amsterdams kraakpand en werd het omschreven als een weekend vol discussie over ‘queer politics’, een Queer Pride March en een ‘queer party’. LOVER was er ook: één redacteur was panellid in een van de workshops, haar alter ego gaf ’s avonds een performance, een LOVER-ambassadeur presenteerde een workshop en LOVER's webredacteur was er een middag lang om indrukken te verzamelen voor deze impressie. • Verder
Janiek Kistemaker  •   2 apr 2010
Queeristan 2010 - english version></a><a href=

Queeristan 2010 - english version

Queeristan 2010 - english version

You won’t find it in Google Maps and googling about the old way will not get you near it, but Queeristan really does exist. Last weekend it fitted inside the walls of an Amsterdam squat and was described as a weekend of discussion about queer politics, a Queer Pride March and a queer party. LOVER was there: one of our editors served a panel discussion, her alter ego did a performance, a LOVER ambassador presented the saturday afternoon and LOVER’s web-editor watched it all to present you with an impression. • Verder
Janiek Kistemaker  •   2 apr 2010
Vooroordeel sterkste hormoon></a><a href=

Vooroordeel sterkste hormoon

Vooroordeel sterkste hormoon

Bijna elke dag wordt er in de media melding gemaakt van weer een nieuw onderzoek naar menselijk gedrag. Verschillen daarin tussen mannen en vrouwen blijven onverminderd populair en de zoektocht naar een biologische grondslag daarvoor is nog altijd niet ten einde. Het onderzoek naar de werking van testosteron van de Zwitserse wetenschapper Christoph Eisenegger haalde zelfs twee keer de krantenkoppen. Hoe opzienbarend is het dan wel niet? • Verder
Janiek Kistemaker  •  22 mrt 2010
Experience LOVER!></a><a href=

Experience LOVER!

Experience LOVER!

Tijdens het derde WOMEN Inc. Festival, zaterdag 6 maart op het Amsterdamse Westergasfabriek terrein, is LOVER prominent aanwezig. De hele redactie zal er zijn om je kennis te laten maken met Nederlands meest authentieke feministische magazine. Het nieuwe nummer is uit en bij ons te krijgen voor een festivalprijsje. En de nieuwe website gaat speciaal voor deze dag voor het eerst in de lucht. Maar er is veel meer te doen in en om de LOVER stand in Zuiveringshal West. • Verder
Janiek Kistemaker  •   4 mrt 2010
Feministisch bloggen></a><a href=

Feministisch bloggen

Feministisch bloggen

Wie zei ook alweer dat web 2.0 stervende is? En wie dat het feminisme niet meer leeft? Goed, de internetfora zijn misschien niet het platform van een brede maatschappelijke discussie geworden en de meeste politici die een paar jaar geleden enthousiast gingen bloggen, laten het ondertussen afweten. Maar het feminisme? Als je niet hardnekkig blijft zoeken naar een massabeweging zoals de ‘Tweede Golf’, maar ervan uitgaat dat feminisme vandaag de dag alleen in meervoud – ‘feminismen’- voorkomt, dan zie je ze opeens overal, die ‘feminismen’. • Verder
Janiek Kistemaker  •   1 mrt 2010
Man is stoer, vrouw is hoer></a><a href=

Man is stoer, vrouw is hoer

Man is stoer, vrouw is hoer

Nog maar kort geleden schreef ik hier over de schaduwrapportage van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Misschien wel de meest opzienbarende bevinding van dit rapport was dat 1 op de 3 vrouwen in Nederland ooit slachtoffer is geweest van seksueel geweld en dat de overheid daar nog altijd niet echt beleid voor heeft ontwikkeld. Tot een vergelijkbare conclusie kwam journaliste Maria Genova, wier boek Man is stoer, vrouw is hoer. 12 jaar getrouwd met een loverboy deze week uitkwam. Mannen die stelselmatig vrouwen misbruiken en verhandelen komen daarmee haast straffeloos weg. • Verder
Janiek Kistemaker  •  12 feb 2010
Some Progress, Many Gaps></a><a href=

Some Progress, Many Gaps

Some Progress, Many Gaps

Komende week is belangrijk voor het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Het commité van de Verenigde Naties dat toeziet op de naleving van het Vrouwenverdrag neemt op 25 januari 2010 in Genève de schaduwrapportage van het netwerk in ontvangst. Daarop volgen besprekingen met vertegenwoordigers van zowel het netwerk als van de Nederlandse regering. Daarin komt niet alleen de vooruitgang aan de orde, maar ook het grote aantal lacunes in de implementatie van vrouwenrechten in ons land. • Verder
Janiek Kistemaker  •  23 jan 2010
Voorbij Mary Daly></a><a href=

Voorbij Mary Daly

Voorbij Mary Daly

Mary Daly is overleden. Op een aantal feministische blogs uit de VS wordt haar erfenis verdeeld, met een hele grote vuilnisbak bij de hand. De mortibus nil nisi bene. Wat zal ik aan goeds over haar vertellen? Of zal ik zwijgen, om geen kwade woorden te spreken waar dat niet past? Ik sta niet, zoals veel andere feministen, bij haar in het krijt voor intellectuele of ideologische steun en inspiratie. Onder haar notoire transfobie heb ik nooit noemenswaardig geleden. Toch ben ik de afgelopen week geraakt door deze vrouw, die voor mij pas van gene zijde van het graf zichtbaar is geworden. Laat ik het daar over hebben. • Verder
Janiek Kistemaker  •  18 jan 2010
Vrouwen Nu Voor Later></a><a href=

Vrouwen Nu Voor Later

Vrouwen Nu Voor Later

Zij staan nu allemaal op het punt de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, de Vrouwen Nu Voor Later. Wat hen met elkaar verbindt is niet alleen hun aktivistiese verleden, maar ook hun vooruitziende blik. Al in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw bracht het verlangen naar een “vrolijke oude dag” een beweging op gang van, met name lesbische, vrouwen die de 50 passeerden. Door middel van het opzetten van gemeenschappelijke woonprojecten voor hun doelgroep namen zij zelf het heft in handen om een passende oudedagsvoorziening te realiseren. Uit het project kwam bovendien een buitengewoon sprankelend online beeldarchief voort, dat een belangwekkend stuk verleden toekomst geeft. • Verder
Janiek Kistemaker  •  10 jan 2010
Feministen hebben betere seks></a><a href=

Feministen hebben betere seks

Feministen hebben betere seks

Feministen genieten de reputatie dat zij geen gevoel voor humor hebben. De Zweedse politieke partij Feministiskt initiativ bewijst dat een dergelijk gebrek juist kenmerkend is voor het vijandelijk kamp. Hun t-shirt met de leuze “Feminister har bättre sex” (Feministen hebben betere seks) maakt een storm aan lichtgeraakte reacties los. • Verder
Janiek Kistemaker  •  24 dec 2009
A Herstory></a><a href=

A Herstory

A Herstory

In 2004 vond een aantal vrouwenorganisaties uit verschillende Europese landen elkaar in het besef van de noodzaak voor een nieuwe Europese feministische agenda. Onder leiding van Aletta - destijds nog het IIAV - werd het European Feminist Forum gestart. Van 2006 tot 2008 vond op de daarvoor gemaakte website een intensieve uitwisseling van ideeën plaats. Deze week publiceert Aletta de neerslag daarvan in een boek met als titel “A Herstory (2004-2008)”. • Verder
Janiek Kistemaker  •  13 dec 2009
Pink stinks!></a><a href=

Pink stinks!

Pink stinks!

Huh? Wie denkt bij ‘pink’ niet meteen aan ‘all things GLBT’? Roze zaterdag, roze ouders, Pinq Radio, LinkinPink, Pink Triangle, Pink Panthers en ga zo maar door. Auch die rosa Welt ist bunt. Maar ‘pink stinks’?? Zit daar niet een raar luchtje aan? • Verder
Janiek Kistemaker  •  10 dec 2009
Als waarden normen worden></a><a href=

Als waarden normen worden

Als waarden normen worden

Ook zonder over profetische gaven te beschikken durf ik te zeggen dat ik het nu volgende stukje van tijd tot tijd weer bovenaan het LOVER-log kan zetten. Het had er kunnen staan toen de media bol stonden van verontwaardiging over het idee dat er theaterstoelen alleen voor vrouwen zouden bestaan. Of toen onze overheid besloot inburgeringsgroepen voor vrouwen te gaan verbieden. Nu staat het er omdat de Gemeente Den Haag het gescheiden zwemmen niet langer wil toestaan. Keer op keer zijn moslimvrouwen de dupe van dubieuze voorvechters van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. • Verder
Janiek Kistemaker  •  30 nov 2009

"Hier zijn wij en wij zijn er in vele kleuren!"

"Hier zijn wij en wij zijn er in vele...

Onder dit motto organiseerde Transgender Netwerk Nederland zaterdag 21 november 2009 in Utrecht de vijfde Transgender Gedenkdag in Nederland. Travestieten, transseksuelen, (gender)queers, lesbo’s, feministen, ouders, biseksuelen, homo’s, vrienden en sympathisanten uit vele richtingen kwamen bij elkaar om stil te staan bij de gewelddadige dood van 160 transgenders, die het afgelopen jaar wereldwijd het leven lieten vanwege hun anders-zijn. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de positie van transgenders in eigen land, want daaraan valt nog veel te verbeteren. • Verder
Janiek Kistemaker  •  23 nov 2009
Edith Kuiper klopt tegen het glazen plafond></a><a href=

Edith Kuiper klopt tegen het glazen plafond

Edith Kuiper klopt tegen het glazen p...

Wie kan Marieke Stellinga tegenspreken als zij constateert dat de ambities van het merendeel van de Nederlandse vrouwen niet verder rijken dan een deeltijdbaan? En wie geeft hen ongelijk, zolang er in de privé-sfeer geen echte ruimte is voor die ambities? Maar dat het glazen plafond een mythe is en quota voor vrouwen in topfuncties onzinnig, is daarmee allerminst bewezen. Wat deze week wél bewezen is, is hoe laag dat glazen plafond op de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam ligt. • Verder
Janiek Kistemaker  •   4 nov 2009
Kom in de kast!></a><a href=

Kom in de kast!

Kom in de kast!

Dit weekend wordt voor de tweede keer de Nationale Coming Out Dag gevierd. Een betrekkelijk nieuw fenomeen dus. We waren toch al trots (Gay Pride) en we keerden ons toch al tegen homofobie (International Day Against Homofobia)? Emancipatie is nooit af en een grotere zichtbaarheid van holebi’s zal er misschien ooit toe leiden dat hetero niet langer als vanzelfsprekend de “default setting” is. Want hoe voelt dat en hoe werkt dat? • Verder
Janiek Kistemaker  •  11 okt 2009
Over hun hoofden heen></a><a href=

Over hun hoofden heen

Over hun hoofden heen

Deze maand is zowel in ons land als in België het debat over de hoofddoek weer opgelaaid. De gemoederen raakten behoorlijk verhit. Niet alleen op talloze weblogs, maar ook in de kranten en tenslotte in de Tweede Kamer, waar Wilders voorstelde belasting te gaan heffen op het dragen van een hoofddoek. De gotspe! Aan de andere kant van onze zuidgrens neemt de discussie, na het van kracht worden van een hoofddoekverbod op Antwerpse middelbare scholen, een veel urgenter vorm aan. • Verder
Janiek Kistemaker  •  20 sep 2009
Cool vet></a><a href=

Cool vet

Cool vet

Terwijl poststructuralistische academicae gebogen over hun boeken verder filosoferen over het lichaam als sociale constructie en het intermenselijk contact (zelfs als het om seks gaat) zich steeds meer in een virtuele wereld afspeelt, blijkt een bescheiden vetrolletje aan een vrouwenlijf opeens grote nieuwswaarde te hebben. Van de Golden Gate Bridge tot het Statue of Liberty steeg een gejuich op, toen Glamour een bijna-naakt foto van ‘plus-size’ model Lizzie Miller publiceerde. • Verder
Janiek Kistemaker  •   8 sep 2009
Zwaar weer voor Women on Waves></a><a href=

Zwaar weer voor Women on Waves

Zwaar weer voor Women on Waves

Opeens staan de kranten er bol van: de Inspectie voor de Gezondheidszorgdoet aangifte tegen Women on Waves. De berichtgeving is even verwarrend als verontrustend. Wat hangt Women on Waves allemaal boven het hoofd? De LOVER-webredactie vroeg Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts van WoW nog eens naar hun kant van het verhaal. • Verder
Janiek Kistemaker  •  29 jul 2009
Het Naakt></a><a href=

Het Naakt

Het Naakt

Toen deze zomer op haar heetst was schreef Oog, het tijdschrift van het Rijksmuseum te Amsterdam, een publieksverkiezing uit: Oog voor naakt. Op een speciaal voor dit doel ontworpen website waren 69 ‘naakten’ van Nederlandse kunstenaars bijeengebracht, waaruit gekozen kon worden. De rol die man/vrouwverhoudingen hierbij speelden gaven uw webredacteur stof tot nadenken. • Verder
Janiek Kistemaker  •  18 jul 2009
Genderloos kind in Zweden></a><a href=

Genderloos kind in Zweden

Genderloos kind in Zweden

Een echtpaar in Zweden heeft besloten hun kind, inmiddels twee en een half jaar oud, zo gendervrij mogelijk te laten opgroeien. Daarom weigeren zij de buitenwereld informatie te verstrekken over de biologische sekse van hun kind. Naar eigen zeggen is hun motivatie gebaseerd op de feministische gedachte dat gender een sociale constructie is. Over de gevolgen van deze keuze voor het kind wordt door buitenstaanders zeer verschillend gedacht. • Verder
Janiek Kistemaker  •   9 jul 2009
Vrouwen leiden de straatprotesten in Teheran></a><a href=

Vrouwen leiden de straatprotesten in Teheran

Vrouwen leiden de straatprotesten in ...

Al meer dan een week lang zijn de protesten naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslag in Iran wereldnieuws. De reacties van de zittende regering op de demonstraties worden wereldwijd met verontwaardiging begroet. De rol van nieuwe media als Twitter en Facebook bij het in gang houden van de tegenbeweging kan op enthousiasme rekenen. Shahrzad News vestigt onze aandacht op het aandeel van Iraanse vrouwen in het straatprotest. • Verder
Janiek Kistemaker  •  25 jun 2009
LOVER laat zich zien op Roze Zaterdag in Den Haag></a><a href=

LOVER laat zich zien op Roze Zaterdag in Den Haag

LOVER laat zich zien op Roze Zaterdag...

Afgelopen zaterdag was voor de hele HLBTQ-beweging een dag waarop ‘zichtbaarheid’ even niet een onderwerp van discussie was, maar iets wat massaal en vrolijk gebeurde. LOVER wilde daarbij niet achterblijven en presenteerde haar lesbische themanummer op de roze infomarkt. • Verder
Janiek Kistemaker  •  22 jun 2009
Een mannelijke

Een mannelijke "prom queen", maar niet "in drag"

Een mannelijke "prom queen", maar nie...

Fairfax High, een middelbare school in Los Angeles, heeft dit jaar een mannelijke prom queen. De 18-jarige Sergio Garcia besloot zich kandidaat te stellen, niet als king, maar als queen. Een grote groep meisjes steunde zijn kandidatuur en hij werd gekozen. De campus gonst van gender-talk. • Verder
Janiek Kistemaker  •   2 jun 2009
Levenskunst, 't mocht wat!></a><a href=

Levenskunst, 't mocht wat!

Levenskunst, 't mocht wat!

Afgelopen woensdag ontving Karin Spaink de Van Praag-prijs van het Humanistisch Verbond uit handen van jury-lid Cox Habbema. De Grote Zaal van het Amsterdamse Muziekgebouw aan ‘t IJ zat helemaal vol en Karin werd op weergaloze wijze in het zonnetje gezet. Zij was zichtbaar ontroerd en moest haar bescheidenheid en teveel aan zelfkritiek naast zich neerzetten om zoveel lof te kunnen aannemen. • Verder
Janiek Kistemaker  •  22 mei 2009
Manneke pis blijft staan></a><a href=

Manneke pis blijft staan

Manneke pis blijft staan

Reclamejongens weten het en maken er handig gebruik van: nét niet té foute humor en spelen met seksistische stereotypen doen het altijd goed in een tv-commercial. En als je het ook nog door kinderen laat zeggen, dan heb je een zeer werkzame cocktail van schattigheid en gruwel gebrouwen. Ik heb ‘m maar één keer gezien, – tevergeefs zit ik avond aan avond voor de buis om me ervan te vergewissen of ik mijn ogen wel mocht geloven – maar hij bleef me wel bij, die reclame voor de nieuwste, krachtigste, veiligste toiletreiniger. • Verder
Janiek Kistemaker  •  11 mei 2009
Lysistrata maakt nog altijd veel los></a><a href=

Lysistrata maakt nog altijd veel los

Lysistrata maakt nog altijd veel los

Wat gaan ze doen deze week, al die miljoenen Keniaanse echtelieden, als de werkdag erop zit en de afwas is gedaan? Televisie kijken, mens-erger-je-niet of samen somber mokken op de bank? Alles is mogelijk, behalve één ding: seks is er niet bij. Zeven vrouwenorganisaties in Kenia hebben alle vrouwen opgeroepen tot een heuse seks-boycot van een week om een doorbraak te bewerkstelligen in een politieke strijd die vooral verliezers kent. • Verder
Janiek Kistemaker  •   6 mei 2009
Lesbo-blues></a><a href=

Lesbo-blues

Lesbo-blues

Afgelopen vrijdag werden in de theaterzaal van de OBA te Amsterdam de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar het psychosociale welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland. Het onderzoek werd in opdracht van Stichting Ondersteboven uitgevoerd door Henny Bos, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Jenny Ehrhardt, studente. De uitkomsten waren - zoals verwacht - niet om vrolijk van te worden, de kracht en het elan van deze bijeenkomst en haar organisatoren wel. • Verder
Janiek Kistemaker  •  27 apr 2009
Kunst in Verhouding></a><a href=

Kunst in Verhouding

Kunst in Verhouding

Vrouwendocumentatiecentrum de Feeks te Nijmegen organiseert op 28 april 2009 een lezing met als titel Kunst in Verhouding. Kunsthistorica Maria Driessen sluit hiermee aan bij tentoonstelling Liefde! Kunst! Passie! in het Haags Gemeentemuseum, waarin werk van 17 kunstenaarsechtparen uit de vorige eeuw wordt geëxposeerd. Lezing en expositie verkennen elk op eigen wijze de complexiteit van deze relaties en de rol die de man/vrouw-verhouding daarin speelt. • Verder
Janiek Kistemaker  •  20 apr 2009
Van Praag-prijs voor Karin Spaink></a><a href=

Van Praag-prijs voor Karin Spaink

Van Praag-prijs voor Karin Spaink

Onze eigen columniste Karin Spaink krijgt de Van Praagprijs 2009. Het Humanistisch Verbond rijkt deze prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een menswaardige samenleving. • Verder
Janiek Kistemaker  •  13 apr 2009
Niet gepland, maar zeker ook geen ongelukje></a><a href=

Niet gepland, maar zeker ook geen ongelukje

Niet gepland, maar zeker ook geen ong...

De hele maand april hangt in Galerie de Melkweg te Amsterdam een expositie van fotograaf Melanie Rijkers. Onder de titel "PUUR!Trotse Tienermoeders" vertoont de kunstenares een kleine tachtig portretten van tienermoeders. De foto’s zijn ook gebundeld tot een boek, dat bovendien een aantal verhalen van jonge moeders bevat. Rijkers wil hiermee een taboe doorbreken. • Verder
Janiek Kistemaker  •  10 apr 2009
Obama benoemt een bijzondere vrouw tot opperrechter></a><a href=

Obama benoemt een bijzondere vrouw tot opperrechter

Obama benoemt een bijzondere vrouw to...

Afgelopen week heeft Obama een aantal hoge posten opnieuw ‘bemand’. Daarbij werd Emily C. Hewitt de nieuwe opperrechter van de United States Court of Federal Claims. Hewitt is out and proud als lesbiënne. Maar niet alleen in het lesbische kamp klinkt gejuich: ook vrouwen in de kerk zijn blij en trots. • Verder
Janiek Kistemaker  •  28 mrt 2009
Zina: ga haar zien en houd haar in de gaten></a><a href=

Zina: ga haar zien en houd haar in de gaten

Zina: ga haar zien en houd haar in de...

Zina’s Mobiele Verhalen Brigade is morgenavond 21 maart te gast in Frascati te Amsterdam. De vrouwen van Zina poetsen uw schoenen en masseren uw handen. Zij brengen u Verhalen uit De Wijken en stellen u zo in staat De Crisis glanzend en ontspannen te ontvangen. Mocht uw agenda al vol zijn: zie uit naar andere kunstprojecten van Zina. • Verder
Janiek Kistemaker  •  20 mrt 2009
De hoofdredacteur van de Donald Duck is ook geen eend></a><a href=

De hoofdredacteur van de Donald Duck is ook geen eend

De hoofdredacteur van de Donald Duck ...

De nieuwe hoofdredacteur van Zij aan Zij is een man. Franc Craanen, naar eigen zeggen groot geworden bij Avant Garde, volgt Maria van Oosten op, die wel als uitgeefster aan het blad verbonden blijft. Mogelijke bedenkingen bij de lezeressen treedt hij met jongensachtige humor tegemoet. • Verder
Janiek Kistemaker  •  16 mrt 2009