Privacyverklaring

Lees je de verklaring liever in pdf-versie? Klik dan hier.

Tijdschrift Lover, statutair gevestigd te Vijzelstraat 20 Amsterdam en actief op
www.tijdschriftlover.nl, registreert en bewaart e-mailadressen en telefoonnummers om contact te
onderhouden met haar redacteuren, bestuursleden en gastschrijvers. Gegevens van
oud-redacteuren, oud-bestuursleden en gastschrijvers worden maximaal twee jaar bewaard, zodat
wij iemand nog kunnen bereiken over eventuele reacties over hetgeen zij/hij geschreven heeft.
Nieuwe redacteuren wordt expliciet gevraagd of ze toegevoegd willen worden in een
Whatsapp-groep en of hun e-mailadres gedeeld mogen worden met redactie en bestuur.

Van de bestuursleden zijn de legitimatiebewijzen nodig voor inschrijving bij de Kamer van
Koophandel en om de bankrekening op hun naam te zetten. Deze gegevens worden enkel en alleen
voor dit doel gebruikt en vervolgens direct vernietigd.

Alle redacteuren, gastschrijvers en bestuursleden hebben recht op inzage in, wijziging van en
verwijdering van hun gegevens bij Lover. Zij kunnen hiervoor een verzoek indienen bij
info[at]tijdschriftlover.nl.

Ten behoeve van incasso van donaties worden aan donateurs hun adresgegevens en
rekeningnummer gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen in het CMS van de website. Na
beëindiging van donateurschap worden bank- en betaalgegevens verwijderd uit het systeem. Naam en contactgegevens worden twee jaar bewaard en mogelijk gebruikt voor nieuwe donatiecampagnes. Via info[at]tijdschriftlover.nl kunnen donateurs om onmiddellijke verwijdering van hun gegevens vragen. De administratie van donateurs wordt beheerd door de penningmeester.

Van stagiaires bewaren wij CV en contactgegevens. Wanneer een stagiair niet wordt aangenomen,
worden haar of zijn gegevens direct na het besluit verwijderd. Wanneer een stagiair als redacteur
wordt aangenomen, vragen we toestemming om haar of zijn naam, foto en korte biografie in het
colofon van Lover te vermelden. Het CV van een stagiair wordt gedurende de stage bewaard en na
afloop ervan vernietigd, uiterlijk binnen twee jaar. Van een stagiair bewaren we geen kopie
legitimatiebewijs, BSN-nummer of andere persoonsgegevens.

Lezers kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hun e-mailadressen worden opgeslagen in het
CMS van de website. We beschouwen een aanmelding als toestemming voor opslag van deze
e-mailadressen. Bij afmelding voor de nieuwsbrief wordt het betreffende e-mailadres verwijderd,
uiterlijk binnen twee jaar. Verzendlijst en archief met aanmeldingen worden beheerd door de
redactie.

We zenden niemand ongevraagd iets toe. Voor alles wat we doen, vragen we vooraf toestemming.

Op verzoek zijn al deze gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Op de website gebruiken wij cookies voor statistieken en social media. Bij een eerste bezoek aan
onze site dient de gebruiker daarmee in te stemmen door op “Ik begrijp het” te klikken.

Als een datalek is geconstateerd, kan dit gemeld worden bij het bestuur, via
bestuur[at]tijdschriftlover.nl. Het bestuur zorgt voor een oplossing en vastlegging van het incident
inclusief opvolging. Indien nodig wordt het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
Mogelijke datalekken zijn: het hacken van de site, het verliezen van een laptop of USB-stick met
persoonsgegevens daarop, het verzenden van e-mail aan een onbedoelde ontvanger buiten de
organisatie.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als we daar toestemming voor hebben.