Beleid

Door regelmatige publicaties op de website en op sociale media blijft LOVER de komende jaren bouwen aan een sterke online gemeenschap. LOVER streeft ernaar om samenwerkingsverbanden met andere maatschappij-kritische organisaties verder te ontwikkelen en uit te bouwen om zo de krachten te bundelen.

Als organisatie zonder winstoogmerk draait LOVER volledig op donaties of andere derde geldstromen, zoals de verkoop van een aantal producten (LOVERtas, LOVERboek). Deze inkomsten worden gebruikt om het voortbestaan van de stichting te waarborgen en om de website te onderhouden. De leden van het bestuur en de redactie werken op vrijwillige basis en ontvangen geen bezoldiging. 

Per 1 januari 2020 is LOVER een ANBI. Dat betekent voor donateurs belastingvoordeel, omdat donaties mogen worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. 

De redactieleden en gastauteurs zijn individueel verantwoordelijk voor hun publicaties en activiteiten. De stichting en het bestuur zijn niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van publicaties.

Het beleidsplan 2022-2024 vind je hier.

Het jaarverslag 2023 vind je hier.