Samenwerken

LOVER wil bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang zonder mensen op basis van gender, geaardheid, afkomst, etniciteit, achtergrond, geloofsovertuiging of beperking uit te sluiten van participatie. Daarom werkt LOVER graag samen met partijen die vergelijkbare doelstellingen hebben.

Voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen
LOVER werkt samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en biedt studentes en onderzoeksters een podium om populairwetenschappelijke artikelen of columns te publiceren. Daarbij kan het bijvoorbeeld zowel gaan om literatuuronderzoek als om origineel empirisch werk.
Zo fungeert LOVER binnen diverse opleidingen als opdrachtgever: studentes (v/m/x) voeren een onderzoek uit en schrijven daarover een artikel, dat door LOVER gepubliceerd wordt.
Ook geeft LOVER met enige regelmaat input aan scholieren die een profielwerkstuk maken over een intersectioneel-feministisch onderwerp.

Voor bedrijven en organisaties
LOVER biedt bedrijven, overheid en andere organisaties de mogelijkheid om via onze kanalen aandacht te vragen voor activiteiten, evenementen of publiekscampagnes. Onze journalistieke onafhankelijkheid staat voorop, maar onderwerpen en de uitwerking daarvan stellen we graag in overleg vast.
Verder biedt LOVER diverse adverteer- en sponsormogelijkheden. Kijk daarvoor hier.

Voor individuen
Heb je een interessant onderwerp of een idee voor een artikel? LOVER is altijd op zoek naar bijdragen. Zowel ervaren als onervaren auteurs zijn welkom. In elke fase van het schrijfproces kan LOVER ondersteuning bieden. Als auteur krijg je een redacteur toegewezen, die meedenkt over de opbouw, verbetersuggesties doet en het artikel redigeert.

Ook biedt LOVER de mogelijkheid om een stage-, praktijk- of projectopdracht uit te voeren. De opdrachten zijn online en op afstand uit te voeren. Inhoudelijke begeleiding en ondersteuning vinden plaats door een van de bestuurs- of redactieleden.
Kijk voor meer informatie op onze vacaturepagina.

Contact