Vacatures

Stichting LOVER zet zich in voor inclusieve, intersectionele, feministische journalistiek en is verantwoordelijk voor organisatie, promotie en financiën van het online Tijdschrift LOVER. Dit tijdschrift is een journalistiek platform dat een intersectioneel-feministische blik werpt op maatschappij, politiek, cultuur en wetenschap. Met toegankelijke publicaties draagt LOVER bij aan de representatie en positie van gemarginaliseerde groepen in Nederland en wereldwijd. Het bestuur van de stichting werkt nauw samen met de redactie, die zorgdraagt voor de inhoud.

LOVER is een stichting zonder winstoogmerk. Bestuur, redacteurs en beeldmakers werken onbezoldigd. Voor de inkomsten die nodig zijn voor exploitatie van het online magazine, is de stichting afhankelijk van donateurs. Per 1 januari 2020 heeft LOVER de ANBI-status.

Tijdschrift LOVER hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie. We streven naar een stichting waarin verschillende maatschappelijke, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden, expertises en disciplines vertegenwoordigd zijn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting LOVER is op zoek naar

BESTUURSLEDEN (v/m/x)


Wat ga je doen?
Je bent, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van de missie van Stichting LOVER:
- Formuleren van beleid en bewaken uitvoering van het beleidsplan en activiteitenplan
- Vaststellen van begroting, jaarrekening en financiële en inhoudelijke jaarverslagen
- Organisatorisch overleg en afstemming met de hoofdredacteur

Het bestuur overlegt circa 1 x per maand, meestal online. Daarnaast communiceert het bestuur frequent via whatsapp en e-mail. Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en redactie.

Het bestuur verdeelt de taken in onderling overleg. Gezien de huidige samenstelling gaat onze voorkeur uit naar bestuursleden die de functie van penningmeester en secretaris willen vervullen.

Specifieke taken van de penningmeester:
- Jaarlijks: begroting en financieel jaarverslag opstellen
- Per kwartaal: aangifte omzetbelasting doen
- Incidenteel: facturen en declaraties administreren en betalingen verrichten
- Fondsenwerving via donateurs, subsidies en/of adverteerders

Specifieke taken van de secretaris:
- Bestuursvergaderingen plannen en organiseren (NB Redactievergaderingen worden georganiseerd door de hoofdredacteur)
- Verslaglegging van vergaderingen (m.u.v. redactievergaderingen)
- De actie- en besluitenlijst bijwerken en monitoren
- Indien nodig, de voorzitter vervangen

Wat vragen we van je?
- Je hebt sterke affiniteit met feminisme, gender en intersectionaliteit
- Je bent in staat mede visie te ontwikkelen en deze om te zetten naar handelen
- Je hebt wekelijks 2 à 3 uur tijd voor je werkzaamheden als bestuurslid

Wat bieden we je?
- Een redelijk afgebakend takenpakket als bestuurslid
- Mogelijkheden om je daarnaast in te zetten op andere beleidsterreinen
- Een enthousiaste en gedreven groep collega’s
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen

Interesse?
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv naar . Wanneer je eerst meer wil weten, dan kun je je vragen naar hetzelfde e-mailadres sturen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEELDMAKERS

Ben jij een creatieve feminist(e) die van illustreren houdt? Als beeldmaker bij Tijdschrift LOVER maak je een of twee keer per maand een beeld bij een artikel. In overleg met de auteur kom jij met een passende afbeelding die vervolgens gedeeld wordt op de websites en onze socials. Als beeldmaker ben je flexibel en werk je samen in een team met andere beeldmakers.

Geïntereseerd? Stuur je portfolio naar mirjam@tijdschriftlover.nl of neem vrijblijvend contact op. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REDACTIELEDEN


Als redactielid bij LOVER schrijf je artikelen en redigeer je artikelen van je collega's.
 Je bent werkzaam in een enthousiast team van circa 10 redacteurs. Je werk is divers en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Redactievergaderingen vinden ongeveer 1 keer in de zes weken plaats. Ervaring is niet nodig, zin om te schrijven wel. Als redactielid schrijf je minimaal één artikel per maand en redigeer je ook eenmaal per maand een artikel van een collega of externe auteur.  

Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en cv naar  of neem vrijblijvend contact op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COÖRDINATOR SOCIALE MEDIA (v/m/x)

 

Als coördinator sociale media ben je verantwoordelijk voor de verspreiding van onze content via verschillende sociale mediakanalen. Je beschikt over een vlotte pen, vindt het leuk om de vertaalslag van lange artikelen naar korte en toegankelijke teksten te maken en hebt ideeën over hoe we LOVER nog beter op de kaart kunnen zetten.

Wat ga je doen?
- Je bent verantwoordelijk voor het delen van artikelen op sociale media
- Je deelt overige eigen posts en relevante artikelen van andere media
- Je leidt de werkgroep marketing en communicatie
- Je analyseert en signaleert ontwikkelingen in onze bezoekers- en volgersaantallen

Wat vragen we van je?
- Een vlotte pen
- Affiniteit met feminisme en intersectionaliteit
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (Engels is een pre)
- Enige kennis van sociale media
- Ervaring met Google Analytics is een pre, maar geen vereiste
- Ongeveer 2 uur per week tijd over

Wat bieden we je?
- Een flexibele functie met veel ruimte voor eigen ideeën
- Een enthousiaste redactie waar je zelf ook deel van kunt uitmaken
- Een plek waar je je portfolio kunt opbouwen

Interesse?
Heb je belangstelling? Stuur dan je motivatie en cv naar . Ook eventuele vragen kun je naar dat e-mailadres sturen.