man-vrouw verdeling
man-vrouw verdeling
Bente Keulen • 29 jan 2020

Focus op man-vrouwverdeling brengt maatschappij in gevaar

Vrouwen hebben recht op veiligheid, maar de oplossing die Caroline Franssen aandraagt in haar opiniestuk in dagblad Trouw werkt juist averechts.

Helaas hebben vrouwen in Nederland nog speciale voorzieningen nodig, om hen te beschermen tegen bedreiging van mannen. Het is echter nog bedreigender om dit als een argument te gebruiken om de rechten van transgender, intersekse, en non-binaire personen in te perken.

Het begint al met het idee dat je als persoon het recht hebt om het geslacht of gender van iemand te mogen bepalen. Op basis van je lichaamskenmerken wordt voor jou bepaald of je een jongen of een meisje bent, of dat je lichaam operatief aangepast moet worden om binnen een van deze twee categorieën te vallen (in Nederland gebeurt dit nog steeds bij intersekse personen). Deze medisch niet-noodzakelijke operaties zijn natuurlijk een schending van het zelfbeschikkingsrecht, maar eigenlijk is het toewijzen van een gender aan een andere persoon dit ook.

Het is namelijk zo dat bij het toewijzen van een gender aan een kind, meteen allerlei regels daaraan gekoppeld worden, en dat een kind zich daar (al is het impliciet) aan dient te houden. De onveiligheid van vrouwen en het bedreigende gedrag van mannen is een cultureel verschijnsel, niet een biologisch verschijnsel. Door de constante focus op de binaire man-vrouw verdeling in de maatschappij, is er een giftige cultuur van onveiligheid ontstaan. En deze onveiligheid wordt zeker niet opgelost door nog meer te focussen op de binaire hokjes, en allerlei regels op te stellen om te bepalen tot welk hokje je behoort. Deze regels zijn juist de oorsprong van het probleem van onveiligheid. Overigens zal niemand ontkennen dat deze onveiligheid een probleem is.

Waar deze culturele regels mannen in een keurslijf dwingen, voor vrouwen tot onveiligheid leiden, leiden ze voor transgender personen, intersekse personen, en non-binaire personen tot het uitwissen van hun bestaansrecht. De man-vrouw verdeling is namelijk geen biologische waarheid, maar een maatschappelijke uitvinding. Het zorgt voor valse tegenstellingen, en voor de uitsluiting van meerdere groepen en individuen. Dus misschien is de oplossing inderdaad geen nieuwe transgenderwet, maar juist het stoppen van het registreren van geslacht.

Uw reactie

Uw reactie

Jan A. van Toor

woensdag 29 jan 2020 00:00

Wat een raar en onjuist artikel. Franssen pleit helemaal niet voor het inperken van rechten. Ze geeft aan dat het wegvallen van de consultatie van een arts of psycoholoog (de deskundigenverklaring, die nu nog nodig is) voor het wijzigen van je geslacht er toe kan leiden (en zal leiden, zie voorbeelden buitenland) dat het onveilig wordt. Mannen die geen transitie willen kunnen zich in elk domein toegang verschaffen simpelweg met het argument dat ze op papier vrouw zijn; maw de deur voor misbruik wordt wagenweid opengezet. Geslacht is een biologische realiteit en geen sociaal construct. We hebben daar als mens niets over te zeggen, je ontvangt het voor je geboorte, het wordt zichtbaar na de geboorte. Dat mensen in de loop van hun leven zich in hun lijf niet thuis voelen, zich vrouw voelen terwijl ze een lichaam hebben dat ongeveer alle lichaamskenmerken van een man heeft is iets anders. De 'zelfbeschikking' is hier van toepassing. Je kunt er voor kiezen om in transitie te gaan, dat maakt je biologische geslacht 'onzichtbaar'.

Adriana Zegges

woensdag 29 jan 2020 00:00

gender en geslacht zijn niet hetzelfde. Natuurlijk kun je je iets voelen, maar ben je het nog niet U zegt met de frase "De man-vrouw verdeling is namelijk geen biologische waarheid, maar een maatschappelijke uitvinding" dat de man-vrouw verdeling dus door cultuur is opgelegd. Dat is niet correct. Cultuur is wat de mens schept en staat daarin juist tegenover natuur. Onze natuur is mannelijk of vrouwelijk aan de hand van geslachtskenmerken en chromosomen, ten bate van de voortplanting. Dat mensen zich anders voelen kan zeker, maar daar kan je geen wet op loslaten. Kritiek van een bevolkingsgroep die hiermee ondergeschikt wordt gemaakt aan een aangegeven gevoel (wat nog niet eens een werkelijk gevoel hoeft te zijn, het is dan slechts een opmerking) wat dan middels wetgeving gelegaliseerd wordt hoeft niet weggezet te worden als discriminerend of transfoob. Het zou mooi zijn als het een sein is om met samen overleggen een consensus te bereiken die voor iedereen werkt.

Gerry Damen

woensdag 29 jan 2020 00:00

In welke wereld leeft deze schrijver? Er wordt gekeken of je een jongetje of een meisje bent op basis van je geslacht? Eh ja, Geslacht gaat namelijk over voortplanting. En wij mensen doen dat door eicellen en zaadcellen te mengen. Dit systeem zien we wel meer in de natuur. Maar dan: op basis van dat geslacht wordt je blijkbaar ook een gender toegewezen. Een set regels waar je je aan moet houden. Oef, kind je bent een meisje: leg snel dat autotje neer, daar mag jij niet mee spelen. Kind, kom uit die boom, meisjes horen dat niet te doen. Jongen, niet je kamer stoffen: dat moet je zusje doen terwijl jij haar band plakt. Ik dacht dat we de jaren '50 achter ons gelaten hadden, maar met genderideologie zijn ze weer helemaal terug. Wil je echt woke zijn? Vertel je kind dat er allemaal regels zijn die gelden voor jongens en meisjes en dat het helemaal zelf mag bepalen wat het is: maar het moet zich daarna wel aan de regels houden hoor. En als je dat nou niet wil? Dan moet je jezelf verplicht non-binary noemen. Want je moet en zult in een hokje.