Focus op man-vrouwverdeling brengt maatschappij in gevaar

man-vrouw verdeling
man-vrouw verdeling
Bente Keulen • 29 jan 2020

Vrouwen hebben recht op veiligheid, maar de oplossing die Caroline Franssen aandraagt in haar opiniestuk in dagblad Trouw werkt juist averechts.

Helaas hebben vrouwen in Nederland nog speciale voorzieningen nodig, om hen te beschermen tegen bedreiging van mannen. Het is echter nog bedreigender om dit als een argument te gebruiken om de rechten van transgender, intersekse, en non-binaire personen in te perken.

Het begint al met het idee dat je als persoon het recht hebt om het geslacht of gender van iemand te mogen bepalen. Op basis van je lichaamskenmerken wordt voor jou bepaald of je een jongen of een meisje bent, of dat je lichaam operatief aangepast moet worden om binnen een van deze twee categorieën te vallen (in Nederland gebeurt dit nog steeds bij intersekse personen). Deze medisch niet-noodzakelijke operaties zijn natuurlijk een schending van het zelfbeschikkingsrecht, maar eigenlijk is het toewijzen van een gender aan een andere persoon dit ook.

Het is namelijk zo dat bij het toewijzen van een gender aan een kind, meteen allerlei regels daaraan gekoppeld worden, en dat een kind zich daar (al is het impliciet) aan dient te houden. De onveiligheid van vrouwen en het bedreigende gedrag van mannen is een cultureel verschijnsel, niet een biologisch verschijnsel. Door de constante focus op de binaire man-vrouw verdeling in de maatschappij, is er een giftige cultuur van onveiligheid ontstaan. En deze onveiligheid wordt zeker niet opgelost door nog meer te focussen op de binaire hokjes, en allerlei regels op te stellen om te bepalen tot welk hokje je behoort. Deze regels zijn juist de oorsprong van het probleem van onveiligheid. Overigens zal niemand ontkennen dat deze onveiligheid een probleem is.

Waar deze culturele regels mannen in een keurslijf dwingen, voor vrouwen tot onveiligheid leiden, leiden ze voor transgender personen, intersekse personen, en non-binaire personen tot het uitwissen van hun bestaansrecht. De man-vrouw verdeling is namelijk geen biologische waarheid, maar een maatschappelijke uitvinding. Het zorgt voor valse tegenstellingen, en voor de uitsluiting van meerdere groepen en individuen. Dus misschien is de oplossing inderdaad geen nieuwe transgenderwet, maar juist het stoppen van het registreren van geslacht.