Minnares
Minnares
Dennis Kerckhoffs • 14 aug 2015

De seksrevolutie begint bij jezelf

Een interview met Loes van de Schoot

In haar zoektocht naar seksuele empowerment en sensuele vrijheid roept Loes van de Schoot op tot een nieuwe seksrevolutie. Loes, afgestudeerd illustrator en mede-oprichtster van Commit Happiness, biedt met www.SexRevolutie.nl een platform dat vrouwen (en mannen) wil aanmoedigen om hun eigen seksrevolutie te beginnen. Hoe? Zeven vrouwelijke archetypes staan klaar om je daarbij te begeleiden aan de hand van persoonlijke vragen en soloseksopdrachten. Soloseks: goed voor je gezondheid. Niemand om rekening mee te houden. Geen kans op soa’s. De beste plek om je seksrevolutie te beginnen. Daar wil LOVER graag het fijne van weten!

'Don’t knock masturbation. It’s love with someone you know'Woody Allen

Loes, de website SexRevolutie.nl vormt jouw afstudeerproject. Je bent opgeleid als illustrator, iemand die tot de verbeelding spreekt. Een vak zonder kaders waarmee je zowaar elk thema  kan benaderen. Hoe ben je op het idee gekomen om het onderwerp seksuele empowerment op te pakken?

Sinds een aantal jaar wil ik graag met dit thema aan de slag. Deze behoefte is ontstaan uit een frustratie met mijn eigen seksuele ervaringen. Toen ik vrijer seks ging hebben (zoals meer one-night-stands), merkte ik dat heel veel dingen niet zo liepen als ik had verwacht. Er waren allemaal eisen aan hoe ik zou moeten zijn, aan mijn uiterlijk en aan mijn gedrag. Dit ontstond deels door de feedback van mijn seksuele partners, maar ook verwachtingen die ik mezelf oplegde speelden een grote rol. Ik beperkte dus vooral mezelf, met toenemende frustraties als gevolg. Toen ben ik er meer met vriendinnen over gaan praten en ontdekte ik dat deze zelfopgelegde verwachtingen en frustraties bij veel vrouwen speelden. Bovendien zag ik seksuele empowerment steeds vaker als maatschappelijk thema terugkeren in kranten- en tijdschriftartikelen.

Aan alle praktische seksuele voorlichting wilde ik graag iets toevoegen dat je emotioneel voorbereidt op seks. Je kunt bijvoorbeeld leren dat je condooms moet gebruiken, maar wat doe je vervolgens als een jongen aandringt om dat niet te doen? Die ideeën over emotionele voorbereiding zijn langzamerhand geëvolueerd tot wat nu SexRevolutie.nl is.

De reacties vanuit de opleiding waren heel wisselend maar overwegend positief. Mijn begeleidster, zelf een feminist, begreep direct dat een seksrevolutie nodig is. Maar tegen een aantal mannelijke docenten heb ik de relevantie van het thema wel moeten verdedigen. Dat is me gelukt door mijn argument te onderbouwen met artikelen en documentaires, zoals Sunny Side of Seks en Sletvrees van Sunny Bergman.

Slet

In de jaren 60-80 vond ‘de seksuele revolutie’ plaats. In de ogen van sommige feministen geen ware bevrijding van (vrouwelijke) seksualiteit maar eerder een pornificatie en commercialisering van seks. Jij roept als het ware op tot een nieuwe seksuele revolutie. Hoe ziet die er idealiter uit? En hoe draagt jouw website daar aan bij?

Het is voor mij heel erg gericht op de vrouw zelf. Het begint bij jezelf, dat je heel goed weet wat je wilt in bed, wat je verlangens én je grenzen zijn. En dat durven uitdragen, zowel in bed als in de maatschappij. De eerste seksuele revolutie bracht seksualiteit voor het voetlicht, maar er rusten nog steeds veel taboes op. Ik wil juist dat iedereen zo dicht mogelijk bij haar/zijn eigen intimiteit blijven zodat zij/hij zich volledig vrij voelt en bewuster is van de seksuele keuzes die zij/hij maakt.

Seksualiteit is een individueel gegeven, maar iedere revolutie kent een gemeenschappelijke kant. Dus naast het ontdekken en uitdiepen van je eigen seksualiteit aan de hand van de soloopdrachten spoor ik alle deelnemers aan om gebruik te maken van de Facebook-groep en reacties achter te laten op de website. Deel je ervaringen met elkaar, praat over seks! Ik hoop dat mensen enthousiast raken en het balletje gaat rollen. Het liefst huur ik dan een team om het grootser op te zetten: workshops, lezingen, een festival. Een seksrevolutie zonder grenzen. Dat lijkt me schitterend!

De website baseert zich op twee met elkaar verweven aspecten: de representatie van archetypes en solo-seksopdrachten. Volgens Jung behoren archetypes tot de blauwdruk van ons collectieve onderbewuste. Als ik naar de zeven dames kijk dan geven die het geheel een persoonlijk tintje. Waarin schuilt volgens jou het potentieel van archetypes?

Een archetype is de representatie van hoe iemand in haar seksualiteit kan staan. De kracht van het archetype schuilt in de mogelijkheid om die vorm van seksualiteit helemaal te kunnen uitdragen. Het uitvergroten van een bepaald aspect maakt het gemakkelijker om je daar tijdelijk in te verplaatsen. In die zin scheppen zij een scenario waarin je kan acteren en experimenten om met jezelf te vrijen. Wat voel ik? Hoe sta ik hier tegenover? Wat wil ik hiermee? De bedoeling is dat je naderhand beter weet of je dit bepaalde aspect wilt toevoegen aan je persoonlijke seksuele spectrum.

En hoe zijn de solo-opdrachten tot stand gekomen? Is het de bedoeling dat je ieder archetype uitprobeert?

Sommige oefeningen waren gelijk heel duidelijk. Wanneer ik aan het archetype dacht, dan lag het script al klaar. Voor andere archetypes heb ik inspiratie geput uit gesprekken met vriendinnen. Verder heb ik aan het begin van mijn onderzoek een vragenlijst gemaakt en deze onder zoveel mogelijk vrouwen en mannen verspreid. Thema’s die daaruit voortkwamen heb ik gebruikt bij het opstellen van de archetypen en de opdrachten. Het uitschrijven van de oefeningen gebeurde vrij intuïtief. Wat komt er in mij op als ik me inleef in de Minnares? Mede door de tijdsdruk heb ik de oefeningen alleen op mezelf uitgeprobeerd. Het is de bedoeling om alle deelnemers die aan de SexRevolutie.nl begonnen zijn feedback te vragen om zo de oefeningen te optimaliseren.

Het belangrijkste is commitment stellen aan je eigen seksrevolutie. Een individueel pad waar je zelf op onderzoek gaat. Welke thema’s zijn voor mij van belang? Daarbij kan de website een soort handvat zijn die het tastbaar maakt. Ik raad de bezoekers aan om te beginnen met vragen: welk archetype spreekt mij het meeste aan? Welke roept de meeste weerstand op? Dat zijn de twee meest interessante om mee te gaan experimenteren. Vervolgens werk je daar op eigen tempo doorheen. Wellicht kom je aan alle zeven toe; even goed merk je dat je al een maand bezig bent met de Actrice. Het zijn wegwijzers en je kunt zelf bepalen welke route je loopt. Uiteindelijk gaat het erom wat jou het meeste oplevert.

OngetemdeVrouw

Welk archetype spreekt jou het meeste aan? Welke roept de meeste weerstand op?

Ik heb gemerkt dat ik de Ongetemde Vrouw erg fijn vond, omdat ik de afgelopen jaren veel bezig ben geweest met het opzoeken van die vrijheid. Zo heb ik besloten om mijn oksels niet meer te scheren. Iets wat ik nog steeds als lastig of ongemakkelijk kan ervaren. Na het creëren van de Ongetemde Vrouw dacht ik: zij durft dat gewoon allemaal! En dat heeft mij weer de kracht gegeven om die ontembaarheid verder uit te dragen. Verder heb ik een sterke voorkeur voor de Minnares. Zelfliefde staat voor mij centraal. Een half jaar geleden vond ik de Slet lastig om mee te werken. Ik ben actief bezig om haar in mijn leven te integreren. In die zin is de weerstand afgenomen, maar ik heb haar nog niet verinnerlijkt.

Je hebt dit project opgezet met een specifieke doelgroep voor ogen: de heteroseksuele vrouw tussen de 20-25 jaar. Waarom uitgerekend deze groep? Je geeft aan dat je ook mensen buiten deze groep uitnodigt. Maar hoe moeten zij het voor zich zien? Met name mannen?

Natuurlijk hebben mannen eveneens last van maatschappelijk opgelegde overtuigingen rondom seksualiteit, maar ik heb zelf meer banden met vrouwen. En ik wilde dicht bij mezelf blijven. Ik heb overigens het gevoel dat het stempel van waarden en normen rondom seksualiteit bij vrouwen sterker is. Zo ben je als man gewoon mannelijk wanneer je veel seks wilt, maar als vrouw word je meteen gezien als een slet.

Verder wilde ik me op de jeugd (12-25 jaar) richten omdat ik ervan ben overtuigd dat in het begin van je seksuele ontwikkeling veel te winnen valt. Het is onwijs belangrijk om juist dan deze emotionele voorlichting mee te krijgen. Uiteindelijk heb ik voor de oudere helft (20-25 jaar) gekozen zodat ik, bouwend op hun seksuele ervaringen, psychologisch meer de diepte kon ingaan.

Inmiddels heb ik twee mannen op de mailinglijst van het startpakket. En onlangs kreeg ik het verzoek van een vriend of ik iets gelijkaardigs voor mannen ga maken. Ik wil iedereen welkom heten. Wanneer ik merk dat onder mannen veel interesse bestaat (ik heb geen idee of mannen behoefte hebben aan een vergelijkbare manier om met seksualiteit om te gaan), dan lijkt het mij gaaf als er een seksrevolutie voor mannen komt. Maar ik heb geen idee of ik dan degene ben die dat zou kunnen maken. Ik speel dan liever een begeleidende rol. Zoiets moet organisch vanuit een mannenervaring ontstaan.

Als je naar jezelf kijkt, waar sta je dan in het proces van de seksrevolutie? Is dit slechts het begin of zie je je persoonlijke einde al in zicht?

Haha, nee, het einde, nog lang niet! Om een voorbeeld te geven. Ik was al een paar maanden actief met seksuele empowerment bezig toen ik mezelf erop betrapte dat ik tijdens de seks niet durfde te uiten dat ik het gedrag van mijn bedpartner een beetje apart vond. Dat vond ik confronterend. En twee weken later was ik de Koningin aan het schrijven. De Koningin is ontstaan doordat ik telkens weer tegen het stellen van grenzen aanliep, bij zowel mezelf als anderen. Ik denk dat zij voor veel vrouwen een heel krachtig archetype kan zijn. De Koningin kent de meest uitgebreide solo-opdracht en neemt je mee de diepte in. Ze stelt jou in staat om duidelijk je grenzen te stellen en een veilige ruimte te creëren. Ik vraag me af in hoeverre het anders was gelopen als ik al met de Koningin bezig was geweest.

Op het gebied van zelfacceptie heb ik stappen gemaakt en ik ben meer gaan experimenteren. Dat is anders dan een of twee jaar geleden. Wanneer het echter op contact met jongens aankomt, heb ik de neiging om snel terug te schieten in oude patronen, vanuit een sterke overtuiging dat ik het die ander naar de zin moet maken. En dat ik die ander niet mag kwetsen door mijn mening te uiten. Oude gewoontes slijten slecht en ik besef dat ik nog steeds veel te leren heb.

LoesvandeSchoot

 Loes van de Schoot. Illustraties: de Minnares, de Slet en de Ongetemde Vrouw.

Uw reactie

Uw reactie