VerleidsterJpg
VerleidsterJpg
redactie • 18 jul 2015

Er is nog steeds behoefte aan de seksuele revolutie

Ondanks de seksuele revolutie is ook in het westen de vrouw nog lang niet altijd de eigenares van haar eigen seksualiteit. Rape culture is ook hier nog niet uitgeroeid, sletvrees tiert op veel plaatsen nog welig en op Facebook mogen mannentepels wel, maar vrouwentepels niet. Er is zelfs sprake van een Nieuwe Preutsheid, topless zonnen en nudisme lijken relikwieën van een andere tijd geworden. De vrouw wiens project we vandaag centraal zetten, probeert nieuw bewustzijn te kweken voor sexual empowerment.

Loes van de Schoot is 22 jaar en studeert af als illustrator. Als onderwerp voor haar afstudeerproject koos ze seksuele empowerment; ze wilde iets ontwerpen dat jonge vrouwen zou helpen sterker in hun seksualiteit te staan. Uit dat voornemen ontstond een website: www.SexRevolutie.nl, een platform dat vrouwen wil aanmoedigen om hun eigen ‘Sex Revolutie’ te beginnen, hun individuele pad naar een vrijere vorm van seksueel genot, op de manier zoals zij dat willen. Tevens is de website een plek om onderlinge ervaringen uit te wisselen en elkaar als vrouwen te ondersteunen en inspireren. Sympathieker krijg je initiatieven bijna niet, vonden wij. Door op de verschillende vrouwelijke archetypen te klikken die kleur krijgen op het moment dat je er de cursor op plaatst, kom je in de achtergrondinformatie over de archetypen. Elk archetype vertegenwoordigt een facet van de vrouwelijke seksualiteit.

Slet, verleidster, koningin, maagd, minnares, wilde vrouw, actrice: er zullen weinig vrouwen zijn die die aspecten niét in hun eigen seksualiteit terugzien. Bijzonder prettig is dat Loes aan geen van deze aspecten een moreel oordeel koppelt, elk blokje achtergrondinformatie is een lofrede op dat aspect. In augustus zullen we een interview publiceren met deze jonge pleitster voor de nieuwe seksuele revolutie. Stay tuned!

Meer over Loes van de Schoot en haar andere projecten: http://commithappiness.nl/

Uw reactie

Uw reactie