LOVER leeft

Eva M. Verbeek • 1 sep 2017

We gaan weer van start! Meer dan een half jaar lang hebben we gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor LOVER en nagedacht over hoe de vernieuwde versie eruit moet gaan zien. Wat is het hart van LOVER? Wat moet blijven, wat moet anders?

Onder andere door het versturen van enquêtes en het organiseren van een bescheiden brainstormsessie met nieuwe gezichten, werd het beeld van het nieuwe LOVER steeds duidelijker. Een belangrijke conclusie was dat LOVER wel verandert, maar in essentie altijd blijft wie ze is: een inspirerend intersectioneel* feministisch platform.  

Ja, je leest het goed. Na ruim 40 jaar heeft LOVER zich langzaam de rol van platform aangemeten. Zelf denk ik dan aan al die avonden met de oude redactie die in theorie vergaderingen waren, maar in de praktijk meer leken op een vrij platform voor onze verschillende vormen van feminisme. Maar ik denk ook aan het doorspitten van al die oude fysieke LOVERs waarbij het tastbaar werd hoeveel geschiedenis LOVER eigenlijk met zich meedraagt en hoe bijzonder dat is. Dat is iets waar we iets mee wilden doen. Het woord ‘tijdschrift’ dekt eigenlijk al heel lang de lading niet meer. Toch blijven we ‘Tijdschrift LOVER’ heten en niet ‘Platform LOVER’, uit respect voor dit erfgoed. We gaan opnieuw kritische artikelen publiceren en dat zullen we ook altijd blijven doen. Maar nu gaan we ook meer ruimte geven aan andere vormen van content. Denk bijvoorbeeld aan poëzie, illustraties en korte verhalen. We willen LOVER verrijken met meer dan alleen woorden. Maatschappijkritiek kent tenslotte vele vormen. 

Daar blijft het niet bij. Het was nodig om bepaalde taken bij de redactie weg te halen die eigenlijk nooit onderdeel van de redactie hadden mogen worden. Denk aan aanwezigheid bij evenementen van andere organisaties, maar bijvoorbeeld ook aan social media werkzaamheden. We willen ook de mogelijkheden gaan verkennen om gratis kleinschalige activiteiten in Utrecht (later misschien ook in andere steden zoals Nijmegen en Groningen) te organiseren door een apart team. Met de nadruk op gratis, want we vinden het belangrijk om toegankelijke activiteiten te organiseren. Zo houden we LOVER tastbaar en relevant. 

We zijn er dus weer. De komende tijd zal voor ons leuk en spannend zijn. Het wordt voor iedereen aftasten hoe we LOVER het best tot haar recht kunnen laten komenEén ding is duidelijk: LOVER is kritisch en inspirerend, zacht, maar met een ruw randje.  

*intersectioneel feminisme begon pas na de geboorte van LOVER een rol te spelen. In de jaren 80 van de vorige eeuw wordt er door de toenmalige redactie al aandacht aangegeven.