A Herstory

Janiek Kistemaker • 13 dec 2009

In 2004 vond een aantal vrouwenorganisaties uit verschillende Europese landen elkaar in het besef van de noodzaak voor een nieuwe Europese feministische agenda. Onder leiding van Aletta - destijds nog het IIAV - werd het European Feminist Forum gestart. Van 2006 tot 2008 vond op de daarvoor gemaakte website een intensieve uitwisseling van ideeën plaats. Deze week publiceert Aletta de neerslag daarvan in een boek met als titel “A Herstory (2004-2008)”.

Het European Feminist Forum werd opgezet als een platform voor dicussie onder Europese feministen met als doel het feminisme opnieuw een politieke factor van belang te maken. Vrouwen uit heel Europa kwamen er met elkaar in contact en wisselden ideeën uit in de vorm van artikelen, rapporten, video’s en ander beeldmateriaal. Ook werden er gelegenheden tot ontmoetingen in real life georganiseerd.

Deze wederzijdse inspiratie heeft een boek opgeleverd: “A Herstory (2004-2008)”. In ruim honderd bladzijden zijn een aantal artikelen bijeengebracht, die de belangrijkste feministische issues van vandaag bestrijken. Er is geschreven over o.a. migratie, arbeidsparticipatie, nieuwe organisatievormen en strategieën voor fondsenwerving, de dialoog tussen verschillende generaties vrouwen en de politieke implicaties betreffende seksualiteit en de integriteit van het eigen lichaam van vrouwen.

Onder het motto ‘het persoonlijke is politiek’ geven de auteurs (Gisela Dütting, Wendy Harcourt, Kinga Lohmann, Lin McDevitt-Pugh, Joanna Semeniuk en Saskia Wieringa) elk een verslag van hun eigen feministische geschiedenis. Daarna volgen vijf thema-artikelen.

Saskia Wieringa verkent de vorming van feministische groepsidentiteiten in de recente geschiedenis aan de hand van de begrippen solidariteit en affiniteit. Kinga Lohmann beschrijft hoe feminisme zich organiseert en financiëert. Gisela Düting presenteert de uitkomsten van discussies rond economische issues en migratie op het European Feminist Forum. Wendy Harcourt belicht kwesties rond seksualiteit en ‘body politics’ aan de hand van het debat rond transgender en interseksualiteit. Als laatste beschrijft Joanna Semeniuk de nieuwe vormen waarin feminisme zich in Europa organiseert, dwars door verschillen in identiteit, belangen en generaties.

Tot slot halen de auteurs nog een aantal onderwerpen uit de discussies op het European Feminist Forum naar voren.

Het boek is door Aletta beschikbaar gesteld als download (PDF).