Edith Kuiper klopt tegen het glazen plafond

Janiek Kistemaker • 4 nov 2009

Wie kan Marieke Stellinga tegenspreken als zij constateert dat de ambities van het merendeel van de Nederlandse vrouwen niet verder rijken dan een deeltijdbaan? En wie geeft hen ongelijk, zolang er in de privé-sfeer geen echte ruimte is voor die ambities? Maar dat het glazen plafond een mythe is en quota voor vrouwen in topfuncties onzinnig, is daarmee allerminst bewezen. Wat deze week wél bewezen is, is hoe laag dat glazen plafond op de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam ligt.

Dr. Edith Kuiper solliciteerde naar de functie van hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA en moest het, hoewel goed gekwalificeerd, afleggen tegen vier mannelijke kandidaten. Zij kreeg argwaan en trok aan de bel. Toen een interne klacht tot niets leidde, meldde zij het geval bij de Commissie Gelijke Behandeling. Na het nodige onderzoek heeft de commissie haar in het gelijk gesteld. De UvA wordt ervan beschuldigd ‘vage, zelfs tegenstrijdige en schuivende selectiecriteria’ te hebben gehanteerd.

Tegenover het universiteitsweekblad Folia verklaarde Kuiper:”Er was van te voren geen profiel opgesteld; tijdens de gesprekken was er niemand van de afdeling Personeel en Organisatie aanwezig, en de commissie bestond louter uit mannen. Uiteindelijk wordt het meestal een kandidaat uit het netwerk van een van de mannen uit de sollicitatiecommissie.”

Bij het onderzoek van de CGB is verder aan het licht gekomen dat men het specialisme van Dr. Kuiper, economisch onderzoek met bijzondere aandacht voor man/vrouwverhoudingen, ‘minder relevant’ vond voor de betreffende functie. Dat haar werk daarbij werd aangeduid als ‘vrouwenstudies’ doet vermoeden dat gendergerelateerde vooroordelen wel degelijk in het spel zijn geweest.

De FEB kent een uitzonderlijk laag percentage vrouwelijke hoogleraren: slechts 6,5 % is vrouw. Onder de studenten en aio’s ligt dat al rond de dertig procent. Niettemin heeft de UvA het convenant Talent naar de Top ondertekend en zich daarmee verplicht het aantal vrouwelijke hoogleraren toe te doen nemen.

Edith Kuiper is blij met de uitspraak, ook al heeft die voor de UvA geen consequenties en werkt zij zelf inmiddels aan de State University van New York. De noodzaak voor meer verplichtende maatregelen om de achterstand van vrouwen in de top van het wetenschappelijk bedrijf tegen te gaan acht zij hiermee wel bewezen.

Dr. Edith Kuiper schreef o.a. Towards a Feminist Theory of Economics (2003).