TedxDelftWomen beeldmerk
TedxDelftWomen beeldmerk
redactie • 29 mei 2015

FEMINISME OP LOCATIE

Vandaag was LOVER aanwezig op TEDxDELFTWOMEN, waar redacteur Eva M. Verbeek leiding gaf aan de workshop How To Be A Feminist. De workshop was een lunchevenement waarin deelnemers op speelse wijze tot nadenken werden gezet over feminisme, authenticiteit en inclusiviteit vanuit andere perspectieven dan die van henzelf. Want laten we wel wezen: dé feminist bestaat natuurlijk niet, het feminisme is geen dogmatische beweging met eenvormige normen waar iedereen aan moet voldoen. Het is op zijn best een zoektocht naar antwoorden en oplossingen voor vraagstukken over gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, tussen gender, ras en klasse en andere aspecten waarbinnen ongelijkheid een gegeven is. Een zoektocht die ook vaak persoonlijk is en ook noopt tot nadenken over eigen en andermans privileges – en voor iedereen anders kan zijn.

De interactieve LOVER-workshop How To Be A Feminist werd speciaal op deze benadering van het feminisme ingericht. Inclusiviteit was het centrale thema en de deelnemers kregen vragen die moeten aanzetten tot nadenken over hun eigen privileges. Want wat men vaak het zogenaamde powerfeminisme noemt, is natuurlijk maar één enkel aspect van een veel bredere beweging, waarbinnen empathie met andere minderheidsgroepen cruciaal is om relevant te blijven. De LOVER-workshop valt vanuit dat oogpunt misschien ook wel het best samen te vatten als een oefening in empathie.

De rest van het programma van TEDxDELFTWOMEN, dat na de LOVER-workshop van start ging, bestond uit drie blokken waarin muziek, zang en dans vermengd werden met de befaamde TED-talks. Muziek en zang was er onder meer van Maria Palatine – zo mooi dat je je serieus ging afvragen of je nog harp kunt leren spelen – en dans van Isabelle Beernhaert, minstens even mooi als Palatines voorstelling. De talks werden gedaan door onder anderen Jens van Tricht, Namita Krul, Noa Brume, Cathelijne Janssen en Dalia El Gabry en gingen over openstaan voor anderen, kansen creëren, je verplaatsen in anderen en jezelf helpen door anderen te helpen. Ze waren alle op eigen wijze inspirerend en zijn grotendeels terug te zien op http://www.tedxdelft.nl/

De LOVER-workshop zal in de toekomst ook op andere evenementen georganiseerd worden. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Maar niet alleen LOVER houdt zich bezig met interactieve bijeenkomsten over feminisme en emancipatie. Zoals jullie enige weken geleden in het verslag van redacteur Dennis Kerckhoffs konden lezen, is ook eMANcipator actief op dat gebied. De Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie organiseert op donderdag 11 juni aanstaande weer zo’n bijeenkomst, waarin dit keer de tweedeling tussen mannen en vrouwen centraal staat. De uitnodiging geldt dan ook in het bijzonder voor mensen die met mannen en jongens of met vrouwen en meisjes werken, en professionals die zich juist bezighouden met diegenen die zich niet thuis voelen binnen deze tweedeling. EMANcipator hoopt van de deelnemers te vernemen wat er volgens hen nodig is op het gebied van mannenemancipatie, binnen hun organisatie en hun doelgroep. De locatie is Broedplaats Lola Luid, Schipluidenlaan 14, 1062 HE Amsterdam en de toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot 4 juni aanmelden.

Voor meer informatie: http://www.emancipator.nl/11-juni-2015-kick-off-mannenemancipatie-2-0/

 

 

 

   

 

Uw reactie

Uw reactie