Genderkliniek in Utrecht heropend

Rinske Koehorst • 14 feb 2010

Stellen die om niet-medische redenen het geslacht van hun toekomstige kind willen bepalen door middel van zaadcelselectie kunnen sinds begin februari weer terecht bij de onlangs heropende Genderkliniek. Deze kliniek sloot in 1998 haar deuren omdat de aangeboden behandeling volgens toenmalig minister van Volksgezondheid Borst in strijd was met de Nederlandse wet. De betrouwbaarheid van de methode staat ter discussie, maar nog belangrijker: kinderen worden gereduceerd tot ‘louter voorwerp van de wensen en verlangens van hun ouders’.

De behandeling, waarbij volgens de Albumine-methode spermacellen worden gescheiden, is nog altijd illegaal in Nederland, en wordt daarom niet uitgevoerd in de heropende kliniek. In de kliniek wordt nu slechts voorlichting aan klanten gegeven over de mogelijkheden die in het buitenland bestaan. Verschillende kamerleden maken zich zorgen. PvdA, CDA, SP hebben over de kwestie kamervragen gesteld. Zij vinden o.a. dat ook de advisering zoals die plaatsvindt in de heropende kliniek valt onder de in Nederland niet toegestane behandeling. Verder is het problematisch dat de voorlichting in deze particuliere kliniek niet door artsen zou worden gegeven.

Moeten we ons zorgen maken om het feit dat een particuliere kliniek, die uit is op het maken van een zo groot mogelijke omzet, mensen adviseert in deze ethisch beladen problematiek? En wat gebeurt er als de behandeling, die wetenschappelijk omstreden is, niet werkt, en er toch een kind met het ongewenste geslacht op de wereld komt?

De directeur van de genderkliniek Bert van Delen zegt dat het opnieuw aanjagen van de discussie over de legaliteit een van de redenen is waarom hij de kliniek heropent. Hij streeft naar een vergunning om ook de medische behandelingen weer op te vatten. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid zegt echter dat ze wil laten onderzoeken of de genderkliniek opnieuw kan worden gesloten.

Geslachtsbepaling om medische redenen, zoals in het geval van ernstige overerfbare aandoeningen, is wel legaal in Nederland.

Het regeringsstandpunt inzake de sluiting lees je hier.

De website van de Genderkliniek.