Geven voor een gelijkwaardige wereld

Katt Yukawa via Unsplash
Katt Yukawa via Unsplash
Maaike van Leendert (bestuurslid)

Die ene oom op de familieverjaardag aanspreken op een seksistische grap, de school van je kind mailen om te vertellen dat zwarte piet anno 2021 echt niet meer bij de surprisemiddag hoort en je beste vriendin wijzen op haar privileges zijn natuurlijk ontzettend nuttige dingen om te doen. Een betere, gelijkwaardigere en bovendien leukere wereld begint immers bij jezelf. Maar er is meer nodig om de wereld écht te veranderen. Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor een betere wereld, bijvoorbeeld door subsidies te geven aan toffe initiatieven of door te lobbyen bij de overheid. Die organisaties zijn echter niet altijd makkelijk te vinden. Bestuurslid Maaike ging daarom op onderzoek uit naar goede doelen en fondsen die zich inzetten voor een inclusievere samenleving. En het leuke is: jij kunt ze steunen. Lees je mee?

Mama Cash
De organisatie Mama Cash ontstond in 1983, toen vijf feministen aan een Amsterdamse keukentafel brainstormden over wat ze met de erfenis van een van hen zouden doen. Bijna veertig jaar later is Mama Cash uitgegroeid tot een belangrijke geldschieter als het gaat om activistische projecten. Met de slogan “omdat feministisch activisme werkt” ondersteunt het fonds initiatieven die opkomen voor de rechten van vrouwen, transgender en intersekse personen door middel van subsidies. Activisme kost immers geld en tijd. Mama Cash beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar is wereldwijd actief. Ze steunt bijvoorbeeld al feministische journalisten in Brazilië, een Senegalese organisatie die opkomt voor de rechten van sekswerkers en jonge vrouwelijke milieuactivisten in Malawi.
Doneer

Aletta Jacobs Fonds
Het Aletta Jacobs Fonds is een fonds verbonden aan het Nederlandse kennisinstituut Atria. Het fonds draagt bij aan het in stand houden en digitaliseren van de omvangrijke archieven van het kennisinstituut, maar bood ook steun aan de tentoonstelling De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme die in 2019 te zien was. Daarnaast hielp het bij de realisering van vier kennisclips over Aletta Jacobs en bij het maken van de veelbesproken documentaire “De stad was van ons”. Radicaal feminisme in de jaren ’70.
Een donatie aan het Aletta Jacobs Fonds draagt bij aan het vergroten en in stand houden van de kennis over het feminisme en vrouwenbewegingen uit heden en verleden. Vind jij het digitaliseren van Atria’s archieven extra belangrijk? Via de website van het fonds is er de mogelijkheid om aan te geven dat jouw donatie hieraan besteed wordt.
Doneer

Corine van Dun fonds
Het Corine van Dun fonds is onderdeel van Transgender Netwerk Nederland (TNN), een organisatie die zich inzet voor de emancipatie van transgender personen en de erkenning vanuit de samenleving als het gaat om het bestaan van genderdiversiteit. Dit doet TNN bijvoorbeeld door zich actief te mengen in de politiek en beleidsmakers handvatten te geven voor inclusiever beleid.
Als onderdeel van TNN richt het Corine van Dun fonds zich op de maatschappelijke acceptatie van transgender personen. Het fonds ondersteunt niet-commerciële transgenderinitiatieven en -groepen die activiteiten willen ondernemen die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van transgender personen in de eigen regio. Daarbij is het belangrijk dat de activiteiten uitgevoerd worden door transgender personen zelf. Wil je specifiek aan het fonds geven? Benoem dit dan wanneer je het donatieformulier invult, anders gaat de gift naar TNN – ook een goede bestemming voor je geld.
Doneer

Bob Angelo fonds
Waar het Corine van Dun fonds trans- en cis personen bij elkaar tracht te brengen, richt het Bob Angelo fonds zich juist op ontmoetingen tussen lbhti+-ers zelf. Het fonds zorgde er bijvoorbeeld voor dat Russische en Nederlandse lhbti+-activisten samen de Vierdaagse konden lopen en lhbti+-ers met een beperking konden samenkomen. Naast het faciliteren van deze ontmoetingen zorgt het Bob Angelo fonds er ook voor dat kleinschalige initiatieven gebruik kunnen maken van de expertise van de organisatie: het fonds verbindt experts aan de initiatieven die met een probleem of vraagstuk zitten.
Het Bob Angelo fonds is onderdeel van COC Nederland, een landelijke organisatie die zich inzet voor gelijke rechten, emancipatie en acceptatie van lhbti+-ers in binnen- en buitenland. Dit doet zij onder andere door politieke belangenbehartiging: zo zorgde het COC ervoor dat voorlichting over seksuele diversiteit en genderdiversiteit sinds 2012 verplicht is op elke middelbare school en mogen gemeenten sinds 2014 geen weigerambtenaren meer aannemen.
Doneer

Meer weten over voorlichtingen op middelbare scholen? LOVER publiceerde eerder dit artikel.

Action Aid
Internationale vrouwenrechtenorganisatie ActionAid zet zich in voor een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. Jij als LOVER-lezer snapt natuurlijk dat er veel winst te halen valt als het gaat om vrouwenrechten. Ook ActionAid ziet dat: zij claimt dat armoede en ongelijkheid in veel gevallen in stand gehouden of veroorzaakt worden door de uitsluiting van vrouwen, terwijl die vrouwen juist een positieve verandering op weg naar een betere wereld op gang kunnen brengen. Dat is hard nodig, want de coronacrisis brengt de positie van vrouwen nog verder in verdrukking.
ActionAid is actief in 45 landen, waarbij de organisatie zij aan zij werkt met meer dan tweeduizend lokale organisaties en ruim honderd netwerken. Zij geeft voorlichting en training, brengt mensen bij elkaar en geeft directe hulp – en dat allemaal om de structurele oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te pakken. De programma’s van ActionAid gaan uit van een bottom-up-aanpak: de verandering moet komen vanuit lokale gemeenschappen zelf – en ActionAid helpt daarbij.
Doneer

Amnesty
Amnesty is misschien wel een van de bekendste goede doelen als het aankomt op mensenrechten. Door rapporten, lobby’s, acties en campagnes zet deze organisatie de regering en bedrijven onder druk. Bovendien steunt Amnesty ook lokale organisaties en activisten in andere landen. Momenteel loopt er bijvoorbeeld een actie om de vervolging van Poolse lhbti+-activisten Elzbieta, Joanna en Anna te stoppen. Maar ook in Nederland is Amnesty zeer actief: zo voert de organisatie campagne om ervoor te zorgen dat de Nederlandse norm als het gaat om seks draait om gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming, en dringt ze bovendien aan op een nieuwe verkrachtingswet die ervoor zorgt dat seks zonder wederzijdse instemming als verkrachting strafbaar gesteld kan worden. De Nederlandse overheid is echter niet zomaar overtuigd van dit soort zaken, dus steun is van harte welkom.
Doneer

Eerder schreef Juliette van Leeuwen voor LOVER een artikel over consent en Amnesty’s #LetsTalkAboutYES-campange.

Dutch Emergency Fund
Het coronavirus zorgde bij veel mensen voor financiële problemen, maar geen enkele beroepsgroep leek zo buiten alle regels en steunmaatregelen te vallen als de sekswerkers. Ze mochten later dan elk ander contactberoep weer aan het werk en kwamen door de zogenoemde ‘opting-inregeling’ niet in aanmerking voor overheidssteun. Daarom werd in maart 2020 Dutch Emergency Fund opgericht, met als doel om sekswerkers te helpen met hun basisbehoeften zoals boodschappen. Door samen te werken met lokale en regionale initiatieven zorgt het fonds dat de steun bij zoveel mogelijk sekswerkers terechtkomt.
Ondertussen mogen sekswerkers eindelijk weer aan het werk, maar de crisis is nog niet voorbij. Alle donaties die binnenkomen gaan nog steeds naar mensen in acute geldnood. Momenteel richt Dutch Emergency Fund zich op vluchtelingen en mensen zonder papieren die sekswerk doen, trans sekswerkers en sekswerkers die buiten werken. Dit gebeurt met hulp van Trans United.
Doneer

Ken jij een goed doel of fonds dat nog mist? Laat het ons weten in de reacties!


Steun LOVER!
LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier
Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedIn en Facebook.