Goed dat jullie bestaan temidden van al het damesbladengedreutel!

LOVER lezersonderzoek 2008

Daphne van Ouwekerk • 1 mrt 2009

Najaar 2008 nodigde LOVER haar lezers uit om mee te doen aan een online lezersonderzoek. Uit de hoeveelheid reacties (ruim 20% van het aantal abonnees!) en de waardering die werd uitgesproken, bleek een grote betrokkenheid bij LOVER. We ontvingen veel complimenten voor de redactie, waarvoor dank! Maar natuurlijk was er op sommige punten ook kritiek. De resultaten van het onderzoek willen we graag met onze lezers delen. Hieronder de meest opvallende uitkomsten.

LOVER wordt intensief gelezen
Ruim driekwart van de respondenten leest LOVER altijd. De rest leest het blad niet altijd, maar meestal wel. Een kwart leest LOVER helemaal. De rest leest het grotendeels. Dit leesgedrag, de hoge respons op het onderzoek, maar ook de hoeveelheid suggesties en opmerkingen, tonen aan dat de lezers betrokken zijn bij LOVER en de onderwerpen die we behandelen. Van 20 tot 80 Interessante vraag is wie LOVER nu precies leest. Een gezamenlijk kenmerk is het opleidingsniveau. Het merendeel van de lezers heeft een academische opleiding genoten.
Deze opleiding ligt meestal in de hoek van de alfawetenschappen: sociale wetenschappen, communicatie, kunst en cultuur, gezondheidszorg, sociale dienstverlening of talen. Verder is het grootste deel van de respondenten vrouw (83%).

Zeer heterogeen is ons lezerbestand als het gaat om leeftijd. De jongste lezer is net 20 en de oudste lezer wordt dit jaar 80. Ook de seksuele identiteit is divers. Iets meer dan de helft identificeert zichzelf als heteroseksueel, een kwart als homoseksueel en 15% als biseksueel. En sommige lezers vonden deze vraag vooral getuigen van een hokjesgeest. En wat de lezers dan toch weer samenbrengt: ze noemen zichzelf bijna allemaal feminist of vinden emancipatie een belangrijk onderwerp.

Een veelgelezen blad naast LOVER is dan ook Opzij, maar ook De Groene Amsterdammer, Happinez, Psychologie Magazine, Zij aan Zij en Vrij Nederland werden vaak genoemd.

LOVER verdiept en zet aan tot discussie
Een LOVER belandt niet snel in de kattenbak. Ruim tweederde bewaart het tijdschrift, bijna een kwart geeft het door aan iemand anders. Of laat het in de trein liggen in de hoop dat het nog eens een nieuwsgierige reiziger aan het denken zet. Daarnaast inspireert LOVER. Men discussieert over artikelen, zoekt aanvullende informatie of gebruikt het blad voor de studie.
De lezer ervaart LOVER als verdiepend, inhoudelijk sterk, kritisch en feministisch. Daarbij geeft het blad een feministische interpretatie van zaken. LOVER werd regelmatig met Opzij vergeleken en in bijna alle gevallen pakte dit in het voordeel van LOVER uit. Meerdere lezers noemden ons het enige echte feministische blad van Nederland. Een aantal steekwoorden werd meerdere malen spontaan genoemd: diepgaand, inhoudelijk, intelligent, verdiepend, feministisch, genderbewust, kritisch, interessant, academisch, intellectueel, niet-commercieel, normdoorbrekend en politiek geëngageerd. Dat wilden we nou graag horen!

De kritiekpunten
Kritiek was er ook op een aantal punten. Bij de vraag naar wat LOVER niet is, werd opvallend vaak humorvol, activistisch, actueel en genuanceerd genoemd. Overigens was de vraag of LOVER humor heeft een typische splijtzwam. Waar sommige lezers dit het laatste vinden wat je van LOVER zou zeggen, menen andere dat we juist overlopen van de humor. Tja, de lach blijft een subjectief ding…
Verder missen veel lezers de mogelijkheid tot interactie. Het zou mooi zijn als de lezer via de website kan reageren op artikelen in LOVER. Via de website zou men dan ook onderwerpen voor artikelen kunnen aandragen. Qua onderwerpkeuze werd gevraagd om meer spiritualiteit, literatuur, politiek en wetenschap.
De vernieuwde vormgeving is de lezer niet ontgaan en wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Tegelijkertijd werd aangegeven dat het contrast tussen tekst en achtergrond en daarmee de leesbaarheid wat aandacht verdient. Tot slot waren er nog wat klachten over de bezorging.

Voorwaarts
Alle aangehaalde punten ervaart de redactie als zinnige en opbouwende kritiek. Bedankt voor al dit meelevende advies! De punten van kritiek worden in het komende jaar meegenomen om te werken aan een nog betere LOVER en nog meer leesplezier.

Met dank aan Miranda van Ark van Lezersonderzoek.com die het onderzoek uitvoerde.