Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

Beeld door Julia Roeselers
Beeld door Julia Roeselers
Zahia El Saman (redacteur)

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) krijgt wereldwijd 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken met fysiek, psychisch en/of seksueel geweld. In Nederland heeft 45% van de meisjes en vrouwen fysiek of seksueel geweld meegemaakt.Jaarlijks vindt daarom op 25 november de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen plaats.

Waarom 25 november?

De campagne trapt af op 25 november en wereldwijd doen er verschillende landen mee. Inmiddels kleuren er in meer dan 100 landen gebouwen of objecten oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Verder zijn er tentoonstellingen, debatten, demonstraties en allerlei anderen activiteiten. De keuze van 25 november als datum is geen toeval. Op die dag in 1960 werden de drie zussen Patria, Minerva en Maria Teresa Mirabal , politiek activistes in de Dominicaanse Republiek, vermoord vanwege hun verzet tegen de toenmalige heersende dictator Trujillo. Deze tragische gebeurtenis vormde de aanleiding voor de Verenigde Naties om in 1993 25 november uit te roepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 

‘Veilig overal en altijd’

Deze dag markeert het begin van de campagne 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, die duurt tot 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. Tijdens deze campagne wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Er vinden verschillende activiteiten plaats om bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen om geweld tegen vrouwen te stoppen. Orange The World is een internationale campagne van UN women gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen. In 2023 is het thema ‘Veilig, overal en altijd’. De campagne Orange the World is gericht op bewustwording over het feit dat geweld tegen vrouwen en meisjes op allerlei plekken in de samenleving voorkomt, zoals op het werk, school, de sportclub, uitgaansleven of achter de voordeur.

#Medestander

Sissen, uitschelden, schreeuwen, achtervolgen en betasten. Meisjes en vrouwen krijgen vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte. Orange The World wil met de campagne iedereen uitnodigen om deel te nemen met #medestander op sociale media om meer bewustwording te creëren over het feit dat geweld overal kan plaatsvinden. Ook door zich in te zetten, want iedereen kan medestander zijn. Bijvoorbeeld door niet weg te kijken als er iets tussen collega’s gebeurt op werk of als intimidatie plaatsvindt op sociale media of in de trein. Ze willen met de hashtag mannen en jongens betrekken bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Iedereen die medestander wil zijn en zich wil inzetten om alle vormen van geweld tegen te gaan zodat vrouwen en meisjes zich vellig voelen, overal en altijd. Naast de hashtag is er ook de medestander pledge die je kunt ondertekenen om meer informatie te krijgen over wat je kan doen om te helpen. Het doel van de campagne is aandacht vragen voor de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes, maar ook het oproepen tot concrete actie om het geweld tegen te gaan.

Meer politieke aandacht

Om te bepalen hoe Nederland het doet, wordt er gekeken naar het Verdrag van de Raad van Europa, ook wel bekend als het Verdrag van Istanbul.Dit verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op dinsdag 4 juli 2023 nam de Tweede Kamer de Wet Seksuele Misdrijven aan. Deze wet bevat verschillende nieuwe delicten, zoals seksuele intimidatie en schuldverkrachting. Daarnaast presenteerde de regering eerder dit jaar in januari het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het doel van het actieprogramma is om het probleem tegen te gaan en een stap te zetten naar verandering.

Enkele cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt jaarlijks een rapport uit over het aantal mensen dat om het leven gebracht is. In 2022 waren dat er 142: een toename van 12,5% sinds 2021. De toename deed zich vooral voor onder vrouwelijke slachtoffers. Zij werden vaak in hun eigen woning omgebracht. De eigen woonomgeving wordt gekenmerkt als de gevaarlijkste plek voor vrouwen en meisjes. Uit het verslag over prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland blijkt dat vrouwen vaker slachtoffer zijn van geweld in huiselijke kring en dat vrouwen ruim vijf keer zo vaak slachtoffer zijn van structureel geweld door een (ex-)partner.

 Campagnes en activiteiten

 Deze dagen en campagnes zijn van belang om mensen te informeren over de ernst van gender gerelateerd geweld en het bevorderen van gelijkheid en respect voor vrouwenrechten. Het herinnert ons eraan dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is en een wereldwijd probleem dat onze aandacht en inzet vereist. Vandaar dat er rond 25 november 2023 verschillende programma’s zijn met maatschappelijke partners. Zo biedt Kickboksen voor vrouwen twee gratis lessen aan voor weerbaarheidstrainingen. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland, Veilig Thuis, Innen Wheel, VVAO en YWCA als samenwerkingspartners. Ook doen er verschillende gemeentes mee en zijn er per regio vanuit Orange The World verschillende initiatieven. Naast de activiteiten wordt er ook geld ingezameld voor het Trust Fund to End Violence against women, dat het grootste wereldwijde fonds is om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen en te voorkomen.

Alle acties van Orange the World 2023 vind je hier  

 

Wil je meer lezen over dit thema? Check dan ook deze artikelen :

Stop geweld tegen vrouwen

Kijk- lees- en luistertips

 

Steun LOVER!
LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier.

Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedIn en Facebook.