Kunst in Verhouding

Janiek Kistemaker • 20 apr 2009

Vrouwendocumentatiecentrum de Feeks te Nijmegen organiseert op 28 april 2009 een lezing met als titel Kunst in Verhouding. Kunsthistorica Maria Driessen sluit hiermee aan bij tentoonstelling Liefde! Kunst! Passie! in het Haags Gemeentemuseum, waarin werk van 17 kunstenaarsechtparen uit de vorige eeuw wordt geëxposeerd. Lezing en expositie verkennen elk op eigen wijze de complexiteit van deze relaties en de rol die de man/vrouw-verhouding daarin speelt.

Een gang langs de vele werken van kunstenaars die ook een liefdesrelatie met elkaar hadden, zal de ingewikkelde dynamiek binnen hun relaties zichtbaar maken, belooft het Gemeentemuseum. Wie inspireert wie? Of is er sprake van wederzijdse beïnvloeding? Wiens ambities laten zich het meest gelden? Hoe zit het met de erkenning? En wat als de liefde uit de relatie wegsijpelt of er een ander in het spel komt?

De getoonde werken omvatten de periode van 1880 tot 1960. Dat wekt de verwachting, dat de wisselwerking tussen de echtelieden niet slechts vanuit persoonlijk perspectief zal worden belicht, maar ook langs de lijnen van de geschiedenis. Hoe heeft de eerste feministische golf haar weerslag gehad op de verhoudingen binnen die verhoudingen? En hoe heeft zich dat na de emancipatiebeweging van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ontwikkeld?

De laatste vraag valt buiten het blikveld van de tentoonstelling, maar Maria Driessen zal in haar lezing juist daaraan speciale aandacht besteden. Zij doet een prikkelende toezegging: “Het antwoord laat zich niet in een simpel ja of nee verwoorden.”

De lezing wordt gehouden op 28 april 2009 van 20:00 tot 21:30 uur in het Vlaams Cultureel Kwartier te Nijmegen. Kaartjes (à €7,50) kunt u reserveren via de Haags Gemeentemuseum loopt nog tot en met 1 juni 2009.

200409 1 small

 

 

 

 

 

 

 

Frida Kahlo geniet nu een grotere reputatie dan haar man Diego, maar tijdens hun leven was dat anders, zoals zij hier duidelijk uitbeeldt.

 

 

 


200409 2jpg small

 

 

 

 

 

Niki de Saint-Phalle en Jean Tinguely bleven samenwerken toen de liefde tussen hen voorbij was.