LOVER LUSTRUM: DEATH OF THE FEMINIST

redactie • 24 mrt 2014

Dit jaar bestaat LOVER 40 jaar. Inderdaad: veertig respectabele jaren en vier feministische golven lang. Uiteraard volgt er deze zomer een feestelijke viering van dat heuglijke feit, de precieze dag, tijd, locatie en het programma worden nog bekendgemaakt. In de aanloop wil LOVER uiteraard ook een reeks speciale lustrumartikelen publiceren en daarom hebben we het lustrum een thema gegeven: Death of the Feminist, waar we ook graag jullie mening en ideeën over zouden horen. De invulling van het thema Death of the Feminist is breed, en waar mogelijk tweetalig, Nederlands én Engels, omdat het feminisme niet begrensd mag worden door een taalbarrière, vinden we. LOVER spreekt immers zowel Nederlandstalige als niet-Nederlandstalige lezers aan. Waar denken we aan bij Death of the Feminist? Daartoe hebben we een aantal vragen opgesteld waar vrij op geassocieerd en/of gevarieerd kan worden, en die hopelijk tot vruchtbare discussie en nieuwe inzichten zullen leiden over de huidige staat van het feminisme.


hqdefault__small

Zoals:
• How to be a feminist?
• What is a feminist?
• What does a feminist's afterlife look like?
• If good girls go to heaven, bad girls go everywhere, where does a feminist go?
• Is there a feminist limbo?
• Can a feminist be saved from death?
• Can a feminist reincarnate?
• What are the sins of the feminist?
• How will feminist sins be punished?
• Should we save feminism / feminists?
• Is feminism already inside us?
• Do we want feminists dead? / Do we want feminism's death?
• Are you born a feminist?
• Do you become a feminist?
• Can I declare someone a feminist?
• Have feminists ever been alive?
• How should we treat the remains of a feminist?
• What does it mean to write in a feminist way?
• How can one write/read/líve in a feminist way?

Ofwel:
• Hoe een feminist te zijn?
• Wat is een feminist?
• Hoe zit een feministisch hiernamaals eruit?
• Als brave meisjes naar de hemel gaan en stoute meisjes overal naartoe, waar gaat een feminist dan heen?
• Is er een feministisch vagevuur?
• Kan een feminist van de dood gered worden?
• Kan een feminist reïncarneren?
• Wat zijn de feministische zonden?
• Hoe worden feministische zonden bestraft?
• Moeten we feministen / feminisme redden?
• Is het feminisme al ín ons?
• Willen we de dood van de feminist / van het feminisme?
• Word je als feminist geboren?
• Hoe word je een feminist?
• Kan je iemand tot feminist verklaren?
• Zijn feministen ooit levend / levensvatbaar geweest?
• Wat moet er met de stoffelijke resten van een feminist gebeuren?
• Wat betekent het om feministisch te schrijven?
• Hoe kun je feministisch schrijven, lezen, léven?

More soon on the LOVER Lustrum 40 Years.
Spoedig meer over het LOVER Lustrum 40 Jaar.