LOVER ontvangt Domela Nieuwenhuis-penning 2010

redactie • 19 nov 2010

Elk jaar reikt het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds, dat zich ten doel stelt de herinnering aan leven en werken van de Nederlandse politicus en sociaal anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis levend te houden, een ereteken uit aan een organisatie, beweging of persoon die zich in de geest van Domela Nieuwenhuis heeft ingezet voor een menswaardigere samenleving. Voor 2010 heeft het fonds besloten de Domela Nieuwenhuis-penning te geven aan het tijdschrift LOVER. De uitreiking van de penning, een ontwerp van Mirjam Mieras, zal plaatsvinden op zondag 21 november 2010 om 13:00 uur in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-museum te Heerenveen.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) was een van de grondleggers van het socialisme in Nederland. Als politicus maakte hij zich met name sterk voor gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, geheelonthouding en algemeen kiesrecht. Het feministisch tijdschrift LOVER krijgt deze penning vanwege haar jarenlange inzet voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, aldus Dr. Bert Altena, de secretaris van het fonds.

De uitreiking van de penning valt samen met de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis-lezing, die verzorgd zal worden door Prof.Dr. Mineke Bosch. Zij zal spreken over ‘Historische waardigheid: Frederike van Uildriks en het debat over de canon van Nederland’. Het programma van zondagmiddag 21 november 2010 zal beginnen om 13:00 uur met een rondleiding door het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-museum onder leiding van Bert Altena. Om 14:30 uur volgt de lezing van Mineke Bosch, waarna het juryrapport wordt voorgelezen en de penning zal worden overhandigd aan een afvaardiging van de redactie van LOVER.