Mannen hebben soms ook opvang nodig

Zita de Hoog • 25 mei 2009

Bij het begrip vrouwenopvang krijgt iedereen meteen een beeld: mishandelde vrouwen die van huis gevlucht zijn en (met kinderen) tijdelijk worden opgevangen. Dat er een mannenopvang bestaat, is veel minder bekend. Ook ik wist niet van het bestaan af totdat ik het prachtige artikel las van Hanneloes Pen in Het Parool. Pen sprak met een paar mannen uit de opvang en wat bleek? De reden van opvang heeft niet zelden te maken met homoseksualiteit of huiselijk geweld van de partner.

Eén van de vijftien mannen woont in de opvang vanwege psychisch geweld in de relatie. Zijn vrouw schreeuwde vaak tegen hem en hij had totaal geen inspraak. Toch beschrijft hij haar ook als een vrouw met een goed karakter. Hij was het dan ook niet die een (voorlopige) punt achter de tweeëntwintig jaar durende relatie zette: zijn vrouw had al zijn spullen in een koffer en twee vuilniszakken op straat gezet. Hij hoefde niet meer terug te komen. Voorlopig wil hij ook niet terug naar zijn vrouw, maar mocht zij willen praten, staat hij open voor een gesprek.

Een andere man uit de opvang is gevlucht voor zijn familie. Hij weet van jongs af aan al dat hij op mannen valt en soms droeg hij stiekem vrouwenkleren. Uiteindelijk kwam zijn familie toch achter zijn geheime leven en er werd gedreigd dat een paar familieleden hem wel even een lesje zouden leren. Hij is vervolgens het huis uit gevlucht en in de mannenopvang terecht gekomen. Plannen voor de toekomst heeft hij genoeg: hij wil een geslachtsaanpassende behandeling ondergaan en een studie gaan volgen. Zijn familie past niet meer in zijn nieuwe leven, het contact is wat hem betreft verbroken.

Deze twee mannen behoren tot een maatschappelijk niet zo bekende groep. Volgens de factsheet ‘huiselijk geweld’ van de website huiselijkgeweld.nl heeft dat twee redenen: de eerste is dat het voor mannen moeilijker is om hulp in te roepen. De tweede reden is dat professionals huiselijk geweld bij mannen minder snel signaleren, ze zijn er namelijk een stuk minder bekend mee. Het artikel van Pen draagt in elk geval bij aan een stuk (h)erkenning. Nu maar hopen dat er aandacht blijft voor deze relatief onbekende groep. Want daar hebben ze, net als vrouwen, gewoon recht op.

Afbeelding: : cc wili_hybrid