"MANNEN LEZEN GEEN VROUWEN"

redactie • 6 mrt 2014

Vrouwen en literatuur. Ondanks de gezusters Brontë, Jane Austen, Virginia Woolf, Doris Lessing, Elfriede Jelinek, Margaret Atwood, Vasalis, Hella S. Haasse en talloze andere grote schrijfstersnamen is de combinatie nog altijd problematisch, in zowel binnen- als buitenland. Op 24 januari plaatste LOVER al het Wall Street Journal-artikel van Yael Goldsmith Love over Het vingertje van Ouariachi – hoe Jamal Ouariachi toch geen feminist werd’ van Lieke Marsman staat vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht. 

‘In een essay van Margot Dijkgraaf dat ik onlangs las in het boekje ‘Vrouwen, mannen en de Libris Literatuur Prijs’ (een boekje dat ter gelegenheid van de 20e Libris Literatuur Prijs afgelopen jaar werd uitgegeven) staat het volgende stukje dat ik in dit verband erg treffend vind: Arnon Grunberg gaf onlangs op zijn blog een schitterend gesprek weer dat hij had met een vriendin, ook een auteur. ‘Mannen lezen geen vrouwen,’ zei ze tegen hem, ‘ze hebben niets tegen me, ze vinden me zelfs wel aardig, ze lezen me alleen niet.’ Nee, het had niet te maken met misogynie. ‘Onbewust komen ze gewoon niet op het idee, het is gewoon een ander universum dat ze niet willen binnengaan.’ Het zijn, met andere woorden, gewoon twee compleet andere werelden, met eenrichtingsverkeer ertussen, een brug waarop vrouwen richting mannen lopen, maar niet omgekeerd.’ Verderop in het boekje blijkt dat jury’s waarin meer dan één vrouw zit ook al niet significant meer vrouwen nomineren. Dijkgraaf geeft zelf als een mogelijke reden dat vrouwen al van jongs af aan jongensboeken lezen (Dick Trom, de Kameleon, etc.), terwijl dat omgekeerd niet het geval is, waardoor vrouwen misschien ook op latere leeftijd gevoeliger zijn voor ‘mannenboeken’ (je kunt je afvragen waarom we avonturenboeken nog jongensboeken noemen als ze ook massaal door meisjes verslonden worden, maar dat is een vraag waar ik hier verder niet op in zal gaan). In dit korte gesprekje tussen Grunberg en zijn vriendin en in het essay in z’n geheel wordt in ieder geval geraakt aan de complexiteit van het onderwerp. ’ – Lieke Marsman.

N.B. Deze Uitgelicht is per vandaag, 7 maart 2014, aangevuld met het artikel van Jamal Ouariachi.