"ONE SIZE FITS ALL"-FEMINISME BESTAAT NIET

redactie • 17 jan 2014

‘Blank feminisme’ is een lastig onderwerp, zo stelt blogster NinjaCate op de feministische blogsite Jezebel, omdat veel blanke feministes meteen in de verdediging schieten zodra ze eraan herinnerd worden dat het blanke ras – man én vrouw – over privileges beschikt die gekleurde vrouwen niet hebben. NinjaCate ziet het klassieke blanke feminisme als een specifieke set van ‘single issue’, niet-intersectionele, en ja, oppervlakkige feministische praktijken. Vergeleken bij de kwesties waar niet-blanke feministes mee te kampen hebben, opereren blanke feministes vanuit een luxepositie. Ze doelt daarbij op het soort feminisme dat ‘twitter-feminisme’ nutteloos noemt zonder zich te realiseren dat dit vaak de enige manier is waarop economisch minder geprivilegieerde vrouwen (vaak gekleurde vrouwen) hun ideeën kunnen verspreiden of hun feminisme in praktijk kunnen brengen. Het soort feminisme dat volhoudt dat moslima’s bevrijd moeten worden, het soort feminisme dat vrouwen als Tina Fey, Lily Allen en Lena Dunham bejubelt maar het feminisme van Nicki Minaj, Beyoncé (zie ook 'This Is What I Mean When I Say "White Feminism”’ staat – inclusief het handige diagram waarmee ze verschillende soorten feminisme in kaart brengt – vandaag centraal in LOVER’s Uitgelicht.

‘Now, I understand the impulse to get defensive. It can be very off-putting to feel attacked for a transgression that you know yourself not to be guilty of. But in the context of social justice and movement building, if you're feeling attacked, it probably means you're having your privilege challenged, not that you are a bad person. As I always say, “If it doesn't apply to you, then it's not about you. If it's not about you, then don't take it personally.” Being a good ally means recognizing that sometimes your input is not needed or wanted, and that it's incredibly inappropriate to demand that a marginalized group, (in this case, women of color within the feminist movement) restructure a conversation that is happening to serve their needs, in a way that is more “comfortable” for the very people they are mobilizing against. That is the very definition of flexing one's privilege.’ – NinjaCate