Terugval Vrouwenrechten in de EU

MEPs
MEPs
redactie • 26 feb 2019

Een krachtige resolutie waarin de terugval van vrouwenrechten en gendergelijkeheid in de EU wordt erkend is op woensdag 13 februari 2019 in het Europees Parlement goedgekeurd met 395 stemmen voor, 157 tegen en 62 onthoudingen.

"We zijn getuige van een onaanvaardbare, steeds zichtbaardere en goed georganiseerde aanval op mondiaal en Europees niveau tegen gendergelijkheid en vrouwenrechten. Actiegroepen en organisaties die mensenrechten ondermijnen proberen de bestaande wetten omtrent fundamentele mensenrechten, waaronder moderne anticonceptiemethoden, medisch geassisteerde voortplantingstechnieken, stemcelonderzoek en abortus teniet te doen," zegt parlementslid Heidi Hautala, medevoorzitter van de groep Europarlementariërs voor Seksuele en Reproductieve Rechten (SRR), een partij-overtreffende groepering in het Europees Parlement met leden uit heel Europa. Hautala vervolgt: "Een verslechtering van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes bedreigt hun gezondheid en leven, vooral de meest kwetsbaren."

"Veel Europeanen hebben misschien het gevoel dat vrouwenrechten in de EU al lang zijn gewaarborgd, maar de waarheid is dat we in verschillende lidstaten een ernstige terugval ervaren, zelfs daar waar verondersteld werd dat ze geconsolideerd waren. We zien dat in heel Europa de agenda van nationalisten en populisten hand in hand gaat met aanvallen op vrouwenrechten. Het feit dat meerdere lidstaten de ratificatie van het Verdrag van Istanbul blijven blokkeren toont aan dat dit een bewuste beleidskeuze is om de rechten van vrouwen te ondermijnen en geweld tegen vrouwen te verzwijgen. En nu is het tijd om te handelen," benadrukt parlementslid Sophie in 't Veld, medevoorzitter van Europarlementariërs voor SRR.

Het Europees Parlement roept de Commissie en de lidstaten op om meer geld ter beschikking te stellen voor de bescherming en bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in de EU en de wereld (punt 22) en beveelt aan dat de lidstaten ervoor zorgen dat alle jongeren worden voorzien van seksuele voorlichting (punt 44).

Bekijk hier de aangenomen resolutie van het Europees Parlement.