Van Praag-prijs voor Karin Spaink

Janiek Kistemaker • 13 apr 2009

Onze eigen columniste Karin Spaink krijgt de Van Praagprijs 2009. Het Humanistisch Verbond rijkt deze prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die zich inzet voor een menswaardige samenleving.

De Van Praagprijs is een ‘oeuvre-prijs’, die toegekend wordt op grond van iemands werk. Karin Spaink krijgt de prijs voor haar leven en werk. Dat is geen toeval: het Humanistisch Verbond wil haar eigen activiteiten de komende jaren in het teken stellen van de ‘levenskunst’. En Karin heeft als niemand anders laten zien wat levenskunst is. Daarin zijn haar persoonlijke levensomstandigheden en haar werk als schrijfster altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest.

In alles heeft zij de struikelblokken die zij op haar weg vond met grote moed en in alle openheid omgevormd tot kunst, die anderen weet te inspireren. De beperkingen die gegeven lijken met de positie van vrouwen in deze wereld hebben haar ertoe aangezet zich sterk te maken voor het feminisme. De ziektes die haar troffen heeft zij niet alleen moedig gedragen, maar aangegrepen om het stille leed van zoveel anderen een stem te geven. Haar vrijgevochten persoon heeft de emancipatie van seksuele minderheden een voorbeeld gegeven van hoe je seksueel vrij kunt zijn zonder je houvast in een nieuwe norm te zoeken.

Wij als redactie van LOVER wensen Karin van harte geluk met dit eerbewijs!

De Van Praagprijs wordt uitgereikt op 20 mei 2009 in Muziekgebouw ‘t IJ te Amsterdam.

Wie erbij wil zijn, kan zich aanmelden op de site van het Humanistisch Verbond.