VROUWELIJKE REVOLUTIONAIREN DIE NIET VERGETEN MOGEN WORDEN

female revolutionists
female revolutionists
redactie • 22 mei 2018

Een mannelijke revolutionair als Che Guevara is uitgegroeid tot een icoon, met zijn beeltenis op talloze T-shirts overal ter wereld. Guy Fawkes kreeg zijn eigen feestdag en zijn masker is tegenwoordig symbool voor de internationale antikapitalistische beweging. Nelson Mandela is al evenzeer een icoon geworden, net als Malcolm X. Van de gezichten van de vrouwelijke revolutionairen die herinnerd worden in ‘10 Female Revolutionaries That You Probably Didn't Learn About In History Class’ bestaan geen T-shirts, beeldmerken, maskers, feestdagen. In onze door het patriarchaat beheerste geschiedenis worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien – terwijl er juist talloze vrouwen waren die bijdroegen aan belangrijke omwentelingen aan verschillende zijden van het politieke spectrum. Soms namen ze de wapens letterlijk op, soms wapenden ze zich enkel met hun pen, hun woorden. Van Sophie Scholl, die een van de oprichters was van de anti-nazibeweging Die Weisse Rose, tot aan Asmaa Mahfouz, die een van de initiatiefnemers was van de protesten op het Tahrirplein in Egypte in 2011. Stuk voor stuk vrouwen die hun plaats in de geschiedenis met vlag en wimpel verdienen. En daar draagt LOVER vanzelfsprekend graag aan bij.      

‘During the Mexican Revolution, female soldiers known as soldaderas went into combat along with the men although they often faced abuse. One of the most well-known of the soldaderas was Petra Herrera, who disguised her gender and went by the name “Pedro Herrera”. As Pedro, she established her reputation by demonstrating exemplary leadership (and blowing up bridges) and was able to reveal her gender in time. She participated in the second battle of Torreón on May 30, 1914 along with about 400 other women, even being named by some as being deserving of full credit for the battle. Unfortunately, Pancho Villa was likely unwilling to give credit to a woman and did not promote her to General. In response, Petra left Villa’s forces and formed her own all-woman brigade.’ – Kathleen (nog geen verdere informatie beschikbaar over de auteur, red.)

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op 10 september 2014