Vrouwen hebben niet de juiste ambities

Manu B├╝hring • 5 nov 2009

De Taskforce Deeltijd Plus onder voorzitterschap van Pia Dijkstra presenteerde recent twee onderzoeken waaruit blijkt dat vrouwen niet meer uren willen werken maar wel ambitie hebben. Alleen is de ambitie niet gericht op een carrière maar vooral op het privé leven.

Het huidige kabinet wil dat vrouwen meer uren gaan werken. Zo hoopt het kabinet de financiëring van de verzorgingsstaat veilig te stellen. De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland is met 70% hoog. Maar gemiddeld werken vrouwen maar 25 uur per week. Dat is in vergelijking met andere Europese landen laag. De Taskforce Deeltijd Plus moest uitzoeken waarom vrouwen zo weinig uren werken en welke maatregelen nodig zijn om vrouwen meer te laten werken. In maart 2010 moet de commissie concrete maatregelen presenteren.

Iedereen is tevreden
Uit het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat er op dit moment geen behoefte bestaat om aan de bestaande praktijk iets te veranderen. Van de vrouwen is 65% tevreden met de omvang van hun huidige baan en werkgevers beschouwen de keuze van vrouwen om meer of minder te werken als een privé-zaak. Mannen houden vooral van het anderhalf-verdienermodel waarbij de man voltijds werkt en de vrouwelijke partner parttime. Er lijkt op dit moment nauwelijks draagvlak voor maatregelen die iets aan deze situatie veranderen.

Vrouwen zijn ‘sociaal ambitieus’ – mannen ‘carrière ambitieus’
De commissie heeft naast het behoefte-onderzoek ook een ambitieonderzoek uit laten voeren. Een opvallende conclusie uit dit onderzoek is dat vrouwen wel ambitieus zijn maar andere prioriteiten stellen dan mannen. Vrouwen willen bijvoorbeeld de zorg en de ontwikkeling van hun kinderen goed regelen maar zijn minder gericht op een salarisverhoging of een promotie binnen het werk. Het onderzoek spreekt van een ‘sociale ambitie’ bij vrouwen en een ‘carrière-ambitie’ bij mannen.

Pia Dijkstra kan toveren
Dijkstra reageerde enthousiast op de uitkomst van het ambitieonderzoek: “Vrouwen zijn ambitieus. De wil is er. Vrouwen willen wel, maar wij moeten nog de juiste voorwaarden scheppen.” Hoe een sociale ambitie kan veranderen in een carrière-ambitie zal Dijkstra dan misschien in maart volgend jaar kunnen vertellen als de Taskforce haar eindresultaten presenteert. Voorlopig houdt zij haar kaarten nog op de borst.

Economische zelfstandigheid wordt vrouwen als een worst voorgehangen
De vraag is of de economische doelen van het kabinet verenigbaar zijn met de emancipatoire rhetoriek. De Taskforce en het kabinet willen dat vrouwen meer werken om de financiering van de verzorgingsstaat te redden en niet om de economische zelfstandigheid van vrouwen te stimuleren. Dat is de alleen de worst die vrouwen voor de neus wordt gehangen.
Een ander moeilijk punt is dat mannen buiten schot worden gehouden. Zij hoeven niet minder te werken, zij hoeven geen carrière-ambitie om te zetten in sociale ambitie en zij hoeven zich ook niet persoonlijk verantwoordelijk te voelen voor het voortbestaan van de verzorgingsstaat.