Vrouwen leiden de straatprotesten in Teheran

Janiek Kistemaker • 25 jun 2009

Al meer dan een week lang zijn de protesten naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslag in Iran wereldnieuws. De reacties van de zittende regering op de demonstraties worden wereldwijd met verontwaardiging begroet. De rol van nieuwe media als Twitter en Facebook bij het in gang houden van de tegenbeweging kan op enthousiasme rekenen. Shahrzad News vestigt onze aandacht op het aandeel van Iraanse vrouwen in het straatprotest.

Vrouwen in Iran hebben een lange en complexe geschiedenis op het punt van politieke participatie. Toen in 1979 de sjah verdreven werd en Ayatollah Khomeini aan de macht kwam, hebben vrouwen in deze revolutie een belangrijke rol gespeeld. Iets wat in het Westen nooit helemaal begrepen is, want het eerste wat plaatsvond na de wisseling van de macht, was het ongedaan maken van de verworvenheden op het gebied van vrouwenrechten die het tijdperk van de sjah had opgeleverd.

Tussen toen en nu liggen 30 jaar van regelmatig terugkerende demonstraties door vrouwen. De Iraanse vrouwenbeweging heeft zich mordicus verzet tegen steniging als straf. Ook de herinvoering van de praktijk van de ‘siqeh’ - een religieus gesanctioneerd ‘tijdelijk huwelijk’, dat in wezen een legalisering van prostitutie betekent - mocht op veel weerstand en georganiseerd protest van vrouwen rekenen.

Nieuw is het dus niet, dat vrouwen massaal de straat op gaan in Teheran. Wel is het aandeel van vrouwen in de recente protesten omvangrijker dan ooit en de gevaren zijn groter: “Toen ik afsprak met mijn vriendinnen om mee te doen aan de eerste protestmars van het Revolutieplein naar het Vrijheidsplein, waren we allemaal een beetje bang. We besloten onze handtassen niet mee te nemen en probeerden ons voor te stellen wat we zouden doen als we wellicht gearresteerd zouden worden. Maar toen we bij het Revolutieplein aankwamen was ik stomverbaasd daar meer vrouwen dan mannen te zien. Sommigen hadden zelfs baby’s aan de borst of kinderen aan hun hand. Jong en oud stond schouder aan schouder. Ik was ontroerd door de aanblik van zoveel vrouwen die hun vrees opzij hadden gezet om voor hun rechten op te komen.”

Over Shahrzad News:

Iraanse vrouwelijke journalisten zijn in juli 2006 een online nieuwsdienst begonnen vanuit Hilversum. Shahrzad News wil Iraanse vrouwen uit een isolement halen.
Shahrzad News is een gezamenlijk project van de Iraanse Dokhtarak Group, het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) in Amsterdam en het Radio Nederland Training Centre (RNTC) in Hilversum. Dokhtarak, een Iraanse nieuwsorganisatie die zich op vrouwenthema's richt, zorgt voor de contacten met Iraanse journalistes in en buiten Iran. Het IIAV en het RNTC waarborgen de inhoudelijke en journalistieke kwaliteit.

(Bron: onlineworld.nl 2 mei 2005)