Waarom de reactie ‘not all men’ schadelijk is

Notallmen de not all man
Notallmen de not all man
Dewi van der Kuip (redacteur)

Binnen dialogen over feminisme lijken we steeds terug te cirkelen naar ondertussen uitgekauwde en welbekende herhalingen. Wie zich uitspreekt over feminisme, krijgt negen van de tien keer dezelfde reacties. Een van die reacties is ‘not all men’. Dat is niet alleen een totaal overbodige opmerking maar is ook ronduit schadelijk.

Uitspraken als ‘We voelen ons onveilig op straat door de aanwezigheid van mannen’ of ‘Mannen worden sneller aangenomen voor leidinggevende functies dan vrouwen’ krijgen vaak het verwijt dat ze te generaliserend zijn. Niet alle mannen zijn gevaarlijk op straat en niet alle mannen pikken leidinggevende functies in. Dat klopt en dat hoef je vrouwen ook niet te vertellen: we weten dit. Daarbij reageert menig man met: ‘Dat zou ik nou nooit doen’ op berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze mannen begrijpen niet dat niet ieder gesprek over hen gaat. Het gaat erom dat er mannen zijn die dit wél doen. Wil je weten waarom je dit soort reacties voortaan beter voor je kunt houden? Of zoek je een weerwoord? Hieronder zet ik een aantal argumenten op een rijtje. 

De man als teek
@vulgadrawings maakt een heldere vergelijking met de teek. Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen. Echter, er is maar een klein percentage teken dat je daadwerkelijk Lyme geeft. Desalniettemin zijn we allemaal voorzichtig in de natuur. Wanneer we een tijd in de bosjes hebben doorgebracht, controleren we ’s avonds onze liezen en oksels. Dit doen we ondanks (met extra nadruk op ondanks) de wetenschap dat niet alle teken Lyme overdragen. Dus nee, niet alle teken dragen Lyme over, en toch zijn we huiverig voor elke teek. Zie je het punt? Niet alle mannen verkrachten vrouwen in steegjes, en toch lopen we liever een blokje om wanneer we een man in een steegje zien. Omdat we niet kunnen ruiken wat de desbetreffende man van plan is, vormt elke man in principe een potentieel gevaar. 

Het gaat niet over jou
Wanneer je in discussies over femicide, het patriarchaat of de inkomenskloof reageert in de trant van ‘Niet alle mannen zijn zo, ik let er wél goed op’, dan breng je het gespreksonderwerp naar jezelf. Hiermee ondermijn je je gesprekspartner: je dooft het gesprek zonder een open houding aan te nemen. Wie zegt: ‘Het is oneerlijk dat mannen overal op straat en in de natuur plassen, en tegelijkertijd een probleem maken van borstvoeding in het openbaar’ weet heus wel dat niet iedere man hier een probleem van maakt. In plaats van een kleinerend antwoord te geven kun je misschien reageren met ‘Goh, ja, dat is inderdaad erg tegenstrijdig, wat super irritant eigenlijk!’ of ‘Zo had ik er nog nooit over nagedacht, kun je me meer vertellen?’ Simpel. 

‘Je mag tegenwoordig ook níks meer zeggen’
De reactie ‘not all men’ lijkt in de praktijk op ‘We kunnen ook niks meer zeggen of goed doen.’ Beide zijn verdedigende antwoorden die het gesprek draaien en mannen een slachtofferrol toebedelen. @DamnHoneyHetBoek verwoordde het mooi in een discussie over catcalling. Een man vroeg zich hardop af welke complimentjes je dan nog wél mocht geven aan een vrouw. Voorthuizen, één van de twee vrouwen achter Damn Honey,  reageerde hierop met de opmerking of het zoveel gevraagd was om – shockerend idee! – géén complimentjes meer te geven aan vrouwen op straat. Als twee van de drie vrouwen ongewenste aandacht ervaren op straat, is het dan zo moeilijk om daarmee te stoppen? 

Luister
Wanneer een vrouw over een traumatische ervaring praat, vraagt ze niet altijd om advies of een weerwoord. Ongeveer de helft van de wereldbevolking krijgt, als vrouw, op een bijna dagelijkse basis te maken met het feit dat we in een patriarchaat leven. Als iemand haar hart wil luchten, en jij reageert zoals in de voorbeelden hierboven, draag je niet bij aan dat gesprek. Sterker nog, je suggereert hiermee dat de ervaring van je gesprekspartner minder belangrijk is dan jouw eigen onschuld. Probeer een luisterend oor of een zachte schouder te zijn. Discussies over de gelijkwaardigheid van alle genders en seksen worden systematisch gesmoord door mannen (nee niet allemaal, zucht) die defensief antwoorden in plaats van zich open te stellen en hun eigen positie in de maatschappij te onderzoeken.

Participeer en stel je actief op
Juist omdat er zoveel systematische en individuele problemen zijn in de behandeling van vrouwen is het belangrijk dat we allemaal onze handen ineen slaan. Door jezelf als man te distantiëren van het probleem door te zeggen dat jij anders bent dan ‘die andere mannen’, komen we niet vooruit. Verantwoordelijkheid nemen, je vrienden aanspreken op hun gedrag en zelfreflexief zijn is duizend keer waardevoller dan de gesprekken tot halt te roepen met de genoemde reacties. 


Steun LOVER
LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier

Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedin en Facebook