LOVER Tipt #7 2022

Beeld: Marlijn Metzlar
Beeld: Marlijn Metzlar
Miranda Valkenburg (bestuursvoorzitter)

Tijd voor het zomerreces! LOVER gaat er een paar weken tussenuit, maar niet zonder je op de valreep nog enkele boekentips te geven. Uitsluitend non-fictie dit keer. Laat je inspireren op het strand, in je tuin, op je balkon of het terras.

Lost in Work: escaping capitalism (2021)
Je werkt om te leven en niet andersom. Dat is kort gezegd de boodschap van Amelia Horgan, van wie vorig jaar het boek Lost in Work: escaping capitalism uitkwam. Een diploma halen en hard werken leverde oudere generaties nog iets op, maar de huidige twintigers en dertigers weten beter. Je best doen levert lang niet altijd een goedbetaalde baan op. En het adagium ‘wie hard werkt, krijgt daar vanzelf waardering en een passend salaris voor’ klopt allang niet meer. Sterker nog, hard werken leidt vooral tot stress en andere ellende. In Lost in Work beantwoordt Horgan in negen essays vragen zoals: wat is werk? Hoe schaadt het ons? En wat kunnen we daaraan doen? Werk afschaffen is geen optie, maar een transformatie naar een gezondere werkhouding en balans is zeker mogelijk.

Biografie van de baarmoeder (2022)
Baarmoeders kunnen baren. Maar er is nog zoveel meer. Wat weten we over dat ingenieuze, peervormige orgaan dat vaak als belangrijk wordt gezien voor de identiteit van vrouwen? Die speciale spier die pas na circa twaalf levensjaren van zich doet spreken door de eerste menstruatiecyclus op touw te zetten. Die daar ongeveer veertig jaar maandelijks, onverdroten mee doorgaat, met als enige pauze de periode van een enkele zwangerschap. Om vervolgens het hele circus met de nodige tamtam weer af te bouwen. Journaliste Corien van Zweden en gynaecologe Marlies Bongers schreven het complete verhaal van dit onbegrepen orgaan: de Biografie van de baarmoeder.

Why Women will Save the Planet (2015)
Er is een onweerlegbare connectie tussen klimaatverandering en genderongelijkheid. De opwarming van de aarde treft kwetsbare, arme bevolkingsgroepen het hardst, vooral in niet-westerse landen. En vooral vrouwen en meisjes. Zeven jaar geleden al verscheen de essaybundel Why Women will Save the Planet, een initiatief van milieuorganisatie Friends of the Earth en het wereldwijde burgemeesterscollectief C40. De essays gaan over de intersectie van gender en klimaat. Burgemeesters, activisten en wetenschappers beschrijven waarom meer naar vrouwen geluisterd moet worden wanneer het gaat over klimaatverandering. Empowerment van vrouwen is nodig om grote steden om te vormen tot leefbaar gebieden waarin welzijn en duurzaamheid voorop staan.

Leven in de verbeelding: Hella S. Haasse 1918-2011 (2020)
Op 29 september 2011 overleed Hella S. Haasse op 93-jarige leeftijd. Ze liet een groot, veelzijdig en indrukwekkend literair oeuvre na. In de loop van haar leven groeide zij in haar publieke rol van wijze, vriendelijke en evenwichtige beschouwer. Maar wie zat er achter het welbekende beeld dat van haar bestond? Aleid Truijens werkte bijna acht jaar lang aan haar biografie. De brieven, documenten en gesprekken die zij voerde met mensen die Hella Haasse persoonlijk kenden, leverden opmerkelijke nieuwe informatie op. Haasse mocht dan een zondagskind lijken, zelf vond ze haar leven verre van gemakkelijk. Voor het eerst lezen we hoe ze het conventionele leven probeerde te leiden dat van haar verwacht werd, terwijl ze haar toevlucht zocht in haar verbeelding. De biografie toont hoe sterk Haasses leven en werk verweven zijn. We zien hoe het meisje dat werd geboren in voormalig Nederlands-Indië en op haar twintigste naar Nederland verhuisde, zich ontwikkelde tot de grootste schrijfster uit ons taalgebied.

The Person You Mean to Be (2018)
Om een goede bondgenoot te worden moet je je eigen privileges en blinde vlekken onder ogen zien. Psychologe Dolly Chugh heeft hier een handige gids voor geschreven. The Person You Mean to Be is een boeiend en op feiten gebaseerd boek over hoe je vooroordelen kunt bestrijden, diversiteit en inclusie kunt verdedigen, en kunt opkomen voor degenen die geen macht en privileges hebben.
De eerste stap is onder ogen zien dat goede intenties niet zaligmakend zijn. Je kunt alleen een goede bondgenoot zijn als je er voortdurend naar streeft om beter te zijn. Veel ‘goede mensen’ vinden het lastig om seksisme, racisme, ongelijkheid en onrechtvaardigheid onder ogen te zien. Ze geloven in gelijkheid, diversiteit en inclusie. Maar goede ideeën en bedoelingen maken jou nog geen goede bondgenoot. The Person You Mean to Be geeft je handvatten om te vechten voor waar je in gelooft. Je krijgt inzicht in onbewuste vooringenomenheid en blinde vlekken, leert hoe belemmerend het idee van goede bedoelingen is en krijgt handvatten om werkelijk verandering te ondersteunen.

Mannen (2020)
Wat maakt een man een man? Hoe werkt mannelijkheid? Het nieuws wordt gedomineerd door agressieve, criminele, belastingontduikende en corrupte mannen. Kan dat niet anders? Wat zou er gebeuren als we de verouderde machoversie van mannelijkheid heroverwegen? Als mannen zouden accepteren dat ze niet altijd gelijk hoeven te hebben? Auteur Grayson Perry zoekt op een persoonlijke manier hoe een nieuwe mannelijkheid de wereld beter kan maken. Ook voor mannen. Het boek Mannen is de vertaling van The Descent of Man uit 2017 van de Britse auteur Grayson Perry.

Sea Women of Iceland: Survival on the Edge (2019)
Op de plaquette stond dat dit de wintervishut was van Thurídur Einarsdóttir, een van de grootste visserskapiteins van IJsland, en dat zij leefde van 1777 tot 1863. 'Wacht, zij?' vroeg antropologe Margaret Willson. Zo begon een zoektocht. Waren er meer IJslandse zeevrouwen? De meeste IJslanders zeiden van niet, en per slot van rekening wordt vissen in de meeste delen van de wereld als een mannenberoep beschouwd. Wat kon ze in IJsland verwachten? In Seawomen of Iceland beschrijft Wilson hoe vrouwen al eeuwenlang de zee trotseren. Dat vrouwen kapitein waren, werd lange tijd als normaal beschouwd – tot eind negentiende eeuw. Daarna zijn zeevrouwen uit ons collectieve geheugen gewist en hooguit als exotische uitzonderingen benoemd.

Gesluierde jaren (2022)
Shohreh Feshtali (1970, Iran) beleeft een zorgeloze kindertijd in het Perzië van sjah Mohammad Reza Pahlavi. Als echter in 1979 de Islamitische Republiek Iran wordt uitgeroepen, verandert het verwesterde land in een streng religieus-fundamentalistische staat waarin razzia’s en openbare executies aan de orde van de dag zijn. Hoewel het voor meisjes streng verboden is om met jongens contact te hebben, leert Shohreh in het geheim de mooie Tiam kennen. Om elkaar te kunnen zien moeten zij voortdurend nieuwe listen verzinnen en levensgevaarlijke obstakels overbruggen. Wanneer zij twee vrienden helpen om het land te ontvluchten, slaat plotseling het noodlot toe. In het waargebeurde Gesluierde jaren schetst Shohreh Feshtali een onthutsend beeld van de angst en de machteloosheid die het leven van een zeventienjarige moslima beheersen. 

Boos meisje (2022)
‘Ik was nog vergeten om het over Boos Meisje te hebben. Boos Meisje laat zich niet paaien. Boos Meisje doet iets met haar wenkbrauwen dat nog niemand beschreven heeft. Denkt er het hare van, maar wat dat is? Maakt aantekeningen, maar ik ben bang voor wat ze noteert. Ook zoiets: Boos Meisje glimlacht niet beleefd. Neemt niet je jas aan. Parkeert achteruit in zonder in de spiegel te kijken.’ In Boos Meisje schrijft Pruis op beeldende en bijtende wijze over misogynie, sociale pikordes, over het ideaalbeeld van de vrouw en de realiteit, over hoe schrijfster te zijn. Vrouwen hebben een onmogelijke opdracht in onze maatschappij. Lief zijn, maar ook stoer. Alleen niet té stoer, want dan ben je een Boos Meisje. Terwijl dat juist de leukste vrouwen zijn.

LOVER Tipt verschijnt met enige regelmaat. De vorige edities vind je op onze website in de rubriek Recensies & Tips.


Steun LOVER!
LOVER draait uitsluitend op vrijwilligers en donaties. Wil je dat Nederlands oudste feministische tijdschrift blijft bestaan? Help ons door een (eenmalige) donatie. Elke euro is welkom en wordt gewaardeerd. Meer informatie vind je hier
Meer LOVER? Volg ons op TwitterInstagramLinkedIn en Facebook.