Uitgelicht: transgenders niet langer erkend in Amerika

24-10-2018
24-10-2018
Claire Coumans • 25 okt 2018

Foto: Ted Eytan

Op zondag 21 oktober berichtte de Times dat de Trump administration van plan is de definitie van ‘sex’ in de grondwet te wijzigen. Iemands ‘sex’ is voortaan beperkt tot de status man of vrouw, gebaseerd op onveranderlijke, aangeboren biologische eigenschappen. Met deze wetswijziging worden jarenlange processen van bewustwording en deconstructie van binaire opposities in één klap van tafel geveegd.

Het besef dat we naast een biologische sekse, ook een sociaal geconstrueerde genderidentiteit hebben? Vergeten. Het idee dat je biologische sekse en je genderidentiteit van elkaar kunnen verschillen? Teniet gedaan. Het wetenschappelijke inzicht dat niet alleen gender non-binair is (we identificeren ons niet allemaal als man óf vrouw), maar dat ook sekse een breder spectrum kan beslaan dan 100%man of 100% vrouw? Ontkend.

Een terugkeer naar deze biologisch deterministische definitie van ‘sex’ heeft grote consequenties voor de levens van niet-cis personen (wiens genderidentiteit niet overeenkomt met hun biologische sekse). Trumps overheid ontkent het bestaan van trans personen en mensen die zichzelf noch man, noch vrouw voelen. Het zou de nekslag zijn na een reeks van maatregelen die het leven van deze mensen steeds moeilijker en onveilig heeft gemaakt.

Terug naar de tijd van m/v

Waarom wil de Trump Administration de definitie van ‘sex’ veranderen? En waarom nu? Met de aankomende parlementsverkiezingen – die om de twee jaar plaatsvinden – is de timing van deze wetswijziging niet verwonderlijk. Bij deze midterm-verkiezingen, die plaatsvinden halverwege Trumps presidentschap, moeten de Republikeinen zieltjes winnen. Trump is immers een omstreden president en ook onder de Republikeinen niet onverdeeld populair. Daarbij hebben de Republikeinen maar een krappe meerderheid in de senaat. En omdat de geschiedenis ons leert dat kiezers bij midterm-verkiezingen – ook onder linkse presidenten – vaak op de tegenpartij van de president stemmen zullen Trump en zijn senaat zichzelf nog duidelijker moeten profileren.

Waarom dan deze aanval op de rechten van niet-cis-burgers? Trump beloofde tijdens de vorige presidentsverkiezingen de terugkeer naar het Amerika van vroeger, waarin alles zogenaamd beter en eenvoudiger was. Het terugdraaien van één van de meest recente, progressieve ontwikkelingen (de ontwikkeling van het begrip ‘gender’ en de daarmee gepaarde emancipatie van minderheden) past bij die belofte.

En daarvoor heeft hij de ‘juiste’ man op de ‘juiste’ plek gezet. Het Office for Civil Rights wordt op dit moment geleid door Roger Severino. Severino staat bekend om zijn anti-LGBTQ-sentimenten en zijn strijd tegen de – wat hij noemt – extreem-linkse ‘gender ideology’. Volgens Severino is er sprake van een marxistische beweging die alle verschillen tussen mannen en vrouwen zou willen uitwissen. Indruisend tegen medische en sociologische inzichten, pleit hij voor een wereld waarin “biologische mannelijkheid en vrouwelijkheid worden gezien als realiteiten, die gerespecteerd en bevestigd moeten worden, en niet veranderd of behandeld, als ware het ziektes”.

Geleefde werkelijkheden ontkend

Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Als deze wetswijziging werkelijkheid wordt, ontkent de Amerikaanse overheid de dagelijks geleefde realiteit van de 1,4 miljoen trans personen en vele andere mensen wiens biologische sekse niet leidend is bij het vormen van hun identiteit. Zij worden weer opgesloten in hun biologische lichaam en gezien als ‘ziek’ of ‘afwijkend’, beroofd van de vrijheid om te kiezen hoe zij hun genderidentiteit willen leven. Als alleen ‘m’ of ‘f’ nog een optie is, worden documenten die op regionaal niveau valide zijn, op nationaal niveau opeens ongeldig. Medische professionals krijgen de handvatten om zorg te ontzeggen aan trans personen. En scholen hoeven trans studenten niet langer te beschermen, of gender-neutrale toiletten aan te bieden. Kortom: de wetswijziging leidt tot het ontzeggen van volledig burgerschap, het recht tot bescherming, het recht tot mens-zijn. En dat is traumatiserend, want, zoals Masha Gessen schreef in The New Yorker: “It can have the effect of leaving people exposed because they don’t have a closet to return to.”

Wat kunnen wij doen, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Als niet-Amerikaans burger zijn de mogelijkheden beperkt. Heb je Amerikaanse vrienden? Moedig ze aan te gaan stemmen. Trans Solidarity Rally in Amsterdam, om te protesteren tegen de Trump Administration in de V.S., maar ook tegen de verkiezingen van Bolsonaro in Brazilië en de mogelijke afschaffing van de gender recognition law in de U.K. Heb je een ander idee hoe we kunnen bijdragen aan de strijd tegen Trumps transfobische beleid? Post het hieronder in de comments.